Hotline 0939 629 809

Giải bài 2 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

19:35:0703/05/2023

Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy...

Bài 2 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Giải bài 2 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo:

Biểu diễn miền nghiệm của từng bất phương trình trong hệ:

+ Vẽ đường thẳng a: x -  2y = 0 đi qua hai điểm O(0; 0) và A(2; 1).

Xét điểm B(0; 1). Ta có B ∉ a và 0 – 2.1 = - 2 < 0.

Do đó B(0; 1) không phải là nghiệm của bất phương trình: x – 2y > 0

Miền nghiệm của bất phương trình x – 2y > 0 là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng a (không kể bờ a) và không chứa điểm B (0 ; 1).

+ Vẽ đường thẳng b: x  + 3y = 3 đi qua hai điểm B(0; 1) và C(3; 0).

Xét điểm gốc tọa độ O(0; 0). Ta có O ∉ b và 0 + 3.0 = 0 < 3.

Do đó (0 ; 0) là nghiệm của bất phương trình: x + 3y < 3.

Miền nghiệm của bất phương trình x + 3y -3 < 0 là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng b (không kể bờ b) và chứa điểm O (0 ; 0).

Ta có hình sau:

lời giải bài 2 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo

Vậy, miền tô màu đậm (không bao gồm các đường thẳng a và b) là phần giao miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ và cũng là phần biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan