Hotline 0939 629 809

Kiến thức THCS

Tính chất hoá học của Oxit, Axit, Bazo và Muối - Hoá lớp 9
Oxit axit và Oxit bazơ và Muối là một trong những kiến thức mở đầu của môn hoá học 9, đây...
Một số axit quan trọng, axit sunfuric H2SO4 đặc loãng, axit clohidric HCl - hoá 9 bài 4
Trong bài trước các em đã được học các tính chất hoá học đặc trưng của axit như axit làm...
Bài tập về Oxit axit tác dụng dunh dịch kiềm, Oxit bazơ tác dụng với Axit - Hóa 9 chuyên đề
Oxit Axit và Oxit bazơ là những chất hóa học quan trọng, tham gia vào rất nhiều quá trình phản...
Bài tập về SO2, CO2 tác dụng với dung dịch kiềm NaOH, Ca(OH)2 - Hóa 9 chuyên đề
Nếu như đã làm quen với bài tập về oxit axit tác dụng với dụng dịch kiềm hay oxit bazo tác...
Tính chất hóa học của axit, cách xác định thứ tự axit mạnh axit yếu và bài tập - hóa 9 bài 3
Để phân biệt được đâu là axit mạnh, đâu là axit yếu chúng ta cần căn cứ vào một số tính...