Hotline 0939 629 809

Kiến thức THCS

Các dạng toán về Phân thức Đại số và bài tập vận dụng - Toán lớp 8
Phân thức Đại số cũng có nhiều dạng toán như rút gọn phân thức, tính giá trị của phân...
Các dạng toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch và bài tập - Toán lớp 7
Đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch là những nội dung cơ bản mang tính...
Các dạng toán về luỹ thừa với số mũ tự nhiên - toán lớp 6
Luỹ thừa với số mũ tự nhiên có một số dạng toán cơ bản mà các em thường gặp, những...
Các dạng bài tập toán về đơn thức, đa thức và bài tập - Toán lớp 7
Đơn thức và đa thức trong toán lớp 7 là kiến thức nền tảng cho nhiều dạng toán ở các...
Các dạng toán về số hữu tỉ và bài tập vận dụng - Toán lớp 7
Các em đã được biết tới tập số tự nhiên N, tập số nguyên Z, vậy tập số hữu tỉ là gì?...