Hotline 0939 629 809

Kiến thức THCS

Bài tập về Mol, tính khối lượng Mol và Tỉ khối của chất khí - Hóa 8 bài 23
Ở các bài trước các em đã được học về Mol, công thức và cách tính khối lượng mol, thể...
Tính chất hóa học của Silic (Si), Silic dioxit (SiO2) và công nghiệp Silicat - Hóa 9 bài 30
Silic là nguyên tố mà các em rất thường thấy trong đời sống thực tế, đây là nguyên tố phổ...
Tính chất hóa học của Axit Cacbonic (H2CO3) Muối Cacbonat và Bài tập - Hóa 9 bài 29
Ở các bài học trước các em đã biết được tính chất hóa học của Cacbon, một số Oxit của...
Tính chất hoá học của Cacbon (C), Cacbon oxit (CO) - hoá lớp 9
Cacbon (C) là một trong những phi kim có nhiều ứng dụng trong đời sống, cacbon có ký hiệu hoá...
Cách lập phương trình hóa học, ý nghĩa của phương trình hóa học và Bài tập - Hóa 8 bài 16
Theo định luật bảo toàn khối lượng thì số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất...