Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 12

Cách tìm cực trị của hàm số bậc 4 hàm trùng phương (tìm cực đại, cực tiểu của hàm số bậc 4) - Toán 12 chuyên đề
Là một trong những dạng toán tìm cực trị của hàm số, tìm cực trị của hàm số bậc 4 hàm...
Tích phân từng phần, Công thức cách tính và Bài tập có lời giải - Toán lớp 12
Nguyên hàm tích phân là một trong những nội dung quan trọng thường xuất hiện trong đề thi tốt...
Tính tích phân bằng phương pháp Đổi biến số và Bài tập có lời giải - Toán lớp 12
Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số được sử dụng rất nhiều trong chương trình...
Giải phương trình Mũ và Logarit bằng phương pháp hàm số - Toán 12 chuyên đề
Để giải phương trình mũ và logarit chúng ta có 3 phương pháp, phổ biến nhất là đưa về cùng...
Dựa vào đồ thị biện luận theo m số nghiệm của phương trình - Chuyển đề Toán 12
Dựa vào đồ thị biện luận theo m số nghiệm của phương trình là dạng toán không khó để các...
Phương trình logarit, bất phương trình logarit và bài tập áp dụng - Toán 12
Phương trình logarit và bất phương trình logarit cũng là một trong những nội dung toán lớp 12 có...
Công thức Lũy thừa (của một tích, một thương, số hữu tỉ) - Toán lớp 12
Các công thức về lũy thừa như lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương, lũy thừa...
Cách giải và biện luận phương trình Logarit chứa tham số m - Toán 12 chuyên đề
Cách giải và biện luận phương trình logarit có chứa tham số m cũng tương tự như cách giải...
Các công thức Logarit, Logarit Nepe (logarit cơ số e) cần nhớ - Toán lớp 12
Cũng như các công thức lũy thừa, việc ghi nhớ các công thức logarit, logarit nepe (hay logarit cơ...
Công thức cách tính Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng trong không gian Oxyz - Toán lớp 12
Ở các lớp trước các em đã làm quen với khái niệm khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng trong...
Các dạng bài tập Tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số và cách giải - Toán lớp 12
Bài tập về tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số không phải...
Các dạng bài tập về Cực trị (Cực đại, Cực tiểu) của hàm số và cách giải - Toán lớp 12
Sau khi đã quen với các bài toán xét tính đơn điệu của hàm số thì bước tiếp theo các em cần...