Hotline 0939 629 809

Môn Toán 8

Các dạng toán về Phân thức Đại số và bài tập vận dụng - Toán lớp 8
Phân thức Đại số cũng có nhiều dạng toán như rút gọn phân thức, tính giá trị của phân...
Phương trình chứa dấu Giá trị tuyệt đối và cách giải - Toán lớp 8
Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối ở lớp 8 dù không được nhắc tới nhiều và thời...
Phương pháp đặt nhân tử chung và Bài tập vận dụng - Toán lớp 8
Phương pháp đặt nhân tử chung là một trong những phương pháp cơ bản nhất khi phân tích các đa...
Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức - Toán 8 chuyên đề
Bài toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức cũng là dạng...
Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp - Toán lớp 8
Ở các bài trước các em đã biết cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp vận...