Hotline 0939 629 809

Môn Toán 8

Hàm số là gì? mặt phẳng toạ độ, toạ độ điểm là gì? cách vẽ đồ thị hàm số? Toán 8 bài 27 [b27c7kn2]
Lý thuyết Bài 27: Khái niệm hàm số và đồ thị hàm số nằm ở chương 7 SGK Kết nối tri thức...
Giải bài toán bằng cách lập phương trình, các bước giải? Toán 8 bài 26 [b26c7kn2]
Lý thuyết Bài 26: Giải bài toán bằng cách lập phương trình nằm ở chương 7 SGK Kết nối tri...
Phương trình bậc nhất 1 ẩn là gì? Cách giải phương trình bậc nhất 1 ẩn? Toán 8 bài 25 [b25c7kn2]
Lý thuyết Bài 25: Phương trình bậc nhất 1 ẩn nằm ở chương 7 SGK Kết nối tri thức Tập 2....
Cách nhân chia 2 phân thức đại số? Ví dụ? Toán 8 bài 24 [b24c6kn2]
Lý thuyết Bài 24: Phép nhân, chia phân thức đại số nằm ở chương 6 SGK Kết nối tri thức...
Cách cộng trừ hai phân thức khác mẫu, cùng mẫu? Ví dụ? Toán 8 bài 23 [b23c6kn2]
Lý thuyết Bài 23: Phép cộng trừ phân thức đại số nằm ở chương 6 SGK Kết nối tri thức...
Tính chất cơ bản của phân thức? Cách quy đồng mẫu thức và cách rút gọn phân thức? Toán 8 bài 22 [b22c6kn2]
Lý thuyết Bài 22: Tính chất cơ bản của phân thức đại số nằm ở chương 6 SGK Kết nối tri...
Phân thức đại số là gì? Điều kiện xác định của phân thức và cách tính giá trị? Toán 8 bài 21 [b21c6kn2]
Lý thuyết Bài 21: Phân thức đại số nằm ở chương 6 SGK Kết nối tri thức Tập 2. Nội dung...
Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ? Ví dụ? Toán 8 bài 20 [b20c5kn1]
Lý thuyết Bài 20: Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ nằm ở chương 5 SGK Kết...
Cách biểu diễn dữ liệu bằng bảng và biểu đồ? Ví dụ? Toán 8 bài 19 [b19c5kn1]
Lý thuyết Bài 19: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ nằm ở chương 5 SGK Kết nối tri...
Cách thu thập và phân loại dữ liệu? Ví dụ? Toán 8 bài 18 [b18c5kn1]
Lý thuyết Bài 18: THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU nằm ở chương 5 SGK Kết nối tri thức Tập...
Tính chất đường phân giác trong tam giác là gì? ví dụ? Toán 8 bài 17 [b17c4kn1]
Lý thuyết Bài 17: ĐƯỜNG PHÂN GIÁC TRONG TAM GIÁC nằm ở chương 4 Định lí Thalès SGK Kết...
Tính chất đường trung bình trong tam giác là gì? Khái niệm đường trung bình, ví dụ? Toán 8 bài 16 [b16c4kn1]
Lý thuyết Bài 16: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH TRONG TAM GIÁC nằm ở chương 4 Định lí Thalès SGK Kết nối...
Đoạn thẳng tỉ lệ là gì? Công thức Định lí Thalès và định lí Thalès đảo trong tam giác? Toán 8 bài 15 [b15c4kn1]
Lý thuyết Bài 15: ĐỊNH LÍ THALÈS nằm ở chương 4 Định lí Thalès SGK Kết nối tri thức Tập...
Hình thoi, hình vuông là hình như thế nào? Tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thoi, hình vuông? Toán 8 bài 14 [b14c3kn1]
Lý thuyết Bài 14: HÌNH THOI, HÌNH VUÔNG nằm ở chương 3 Tứ giác SGK Kết nối tri thức Tập 1....
Hình chữ nhật là hình như thế nào? Tính chất và dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật? Toán 8 bài 13 [b13c3kn1]
Lý thuyết Bài 13: HÌNH CHỮ NHẬT nằm ở chương 3 Tứ giác SGK Kết nối tri thức Tập 1. Nội...
Hình bình hành là hình như thế nào? Tính chất và dấu hiệu nhận biết hình bình hành? Toán 8 bài 12 [b12c3kn1]
Lý thuyết Bài 12: HÌNH BÌNH HÀNH nằm ở chương 3 Tứ giác SGK Kết nối tri thức Tập 1. Nội...
Hình thang cân là hình như thế nào? Tính chất của hình thang cân? Toán 8 bài 11 [b11c3kn1]
Lý thuyết Bài 11: HÌNH THANG CÂN nằm ở chương 3 Tứ giác SGK Kết nối tri thức Tập 1. Nội...
Tứ giác lồi là tứ giác như thế nào? Tổng các góc (4 góc) của tứ giác bằng bao nhiêu độ? Toán 8 bài 10 [b10c3kn1]
Lý thuyết Bài 10: TỨ GIÁC nằm ở chương 3 TỨC GIÁC SGK Kết nối tri thức Tập 1. Nội dung...
Phân tích đa thức thành nhân tử, đặt nhân tử chung, nhóm hạng tử và hằng đẳng thức? Toán 8 bài 9 [b9c2kn1]
Lý thuyết Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung, nhóm...
Tổng hai lập phương, Hiệu hai lập phương? Ví dụ? Toán 8 bài 8 [b8c2kn1]
Lý thuyết Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương nằm ở chương 2 Hằng đẳng thức đáng nhớ...
Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu? Ví dụ? Toán 8 bài 7 [b7c2kn1]
Lý thuyết Bài 7: Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu nằm ở chương 2 Hằng...
Hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng, một hiệu? Ví dụ? Toán 8 bài 6 [b6c2kn1]
Lý thuyết Bài 6: Hiệu hai bình phương, bình phương của một tổng, một hiệu nằm ở chương 2...
Phép chia đa thức cho đơn thức, đơn thức cho đơn thức? Ví dụ? Toán 8 bài 5 [b5c1kn1]
Lý thuyết Bài 5: Phép chia đa thức cho đơn thức nằm ở chương 1 sách giáo khoa Kết nối tri...
Phép nhân đa thức với đa thức, đơn thức với đa thức? Ví dụ? Toán 8 bài 4 [b4c1kn1]
Lý thuyết Bài 4: Phép nhân đa thức nằm ở chương 1 sách giáo khoa Kết nối tri thức Tập 1. Nội...
Cộng, trừ đa thức? Cách cộng trừ hai đa thức? Ví dụ? Toán 8 bài 3 [b3c1kn1]
Lý thuyết Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức nằm ở chương 1 sách giáo khoa Kết nối tri...
Đa thức, Bậc của đa thức là gì? Đa thức thu gọn là gì? Ví dụ? Toán 8 bài 2 [b2c1kn1]
Lý thuyết Bài 2: Đa thức nằm ở chương 1 sách giáo khoa Kết nối tri thức Tập 1. Nội dung về...
Đơn thức, Bậc của đơn thức là gì? Đơn thức thu gọn và Đơn thức đồng dạng là gì? Ví dụ? Toán 8 bài 1 [b1c1kn1]
Lý thuyết Bài 1: Đơn thức nằm ở chương 1 sách giáo khoa Kết nối tri thức Tập 1. Nội dung về...
Dấu hiệu nhận biết hình vuông, khái niệm tính chất hình vuông? Toán 8 bài 7 [b7c5cd1]
Lý thuyết Bài 7: Hình vuông nằm ở chương 5 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung trọng tâm: Khái...
Dấu hiệu nhận biết hình thoi, khái niệm tính chất hình thoi? Toán 8 bài 6 [b6c5cd1]
Lý thuyết Bài 6: Hình thoi nằm ở chương 5 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung trọng tâm: Khái...
Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật (HCN), khái niệm tính chất (HCN) Hình chữ nhật? Toán 8 bài 5 [b5c5cd1]
Lý thuyết Bài 5: Hình chữ nhật nằm ở chương 5 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung trọng...
Dấu hiệu nhận biết hình bình hành, khái niệm tính chất Hình bình hành? Toán 8 bài 4 [b4c5cd1]
Lý thuyết Bài 4: Hình bình hành nằm ở chương 5 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung trọng...
Hình thang cân khái niệm, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân? Toán 8 bài 3 [b3c5cd1]
Lý thuyết Bài 3: Hình thang cân nằm ở chương 5 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung trọng...
Cách nhận biết tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc của tứ giác? Toán 8 bài 2 [b2c5cd1]
Lý thuyết Bài 2: Tứ giác nằm ở chương 5 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung trọng tâm: Khái...
Định lí Pythagore, Công thức Định lí Pythagore đảo và ví dụ minh hoạ? Toán 8 bài 1 [b1c5cd1]
Lý thuyết Bài 1: Định lí Pythagore nằm ở chương 5 SGK Cánh diều Tập 1. Nội dung trọng tâm:...