Hotline 0939 629 809

Môn Toán 8

Giải bài 1.1 trang 9 Toán 8 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?...
Giải bài 5 trang 27 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều
Bác Hoa gửi tiết kiệm a đồng kì hạn 12 tháng ở một ngân hàng với lãi suất x%/năm...
Giải bài 3 trang 27 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều
Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:...
Giải bài 2 trang 27 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều
Phân tích mỗi đa thức sau thành nhân tử:...
Giải bài 1 trang 26 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều
Phân tích mỗi đa thức sau thành nhân tử:...
Giải bài 5 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều
Chứng minh giá trị của mỗi biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x:...
Giải bài 4 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều
Tính giá trị của mỗi biểu thức:...
Giải bài 3 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều
Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng tích:...
Giải bài 2 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều
Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:...
Giải bài 1 trang 23 Toán 8 Tập 1 SGK Cánh Diều
Viết mỗi biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:...