Hotline 0939 629 809

Tuyển sinh Lớp 10

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 Khánh Hòa
Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm...
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 Tây Ninh
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh công bố điểm chuẩn thi vào lớp 10...
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 TP Huế
Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế công bố điểm chuẩn vào lớp...
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 Đà Nẵng
Sở GD - ĐT TP Đà Nẵng công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 THPT và Trường...
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 An Giang
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang công bố điểm chuẩn thi vào lớp 10 các...