Hotline 0939 629 809

Giải Toán 6 SGK Chân trời Sáng tạo tập 2

Giải bài 3 trang 102 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hoạt động tung một đồng xu hai lần liên...
Giải bài 2 trang 102 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một lồng quay xổ số có chứa 10 quả bóng có cùng kích thước được đánh số từ 0 đến 9...
Giải bài 1 trang 102 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau:...
Giải bài 4 trang 91 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy kể tên các đồ vật trong thực tiễn có hình ảnh góc nhọn, góc vuông góc tù...
Giải bài 3 trang 91 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Quan sát các góc ở hình bên, dự đoán số đo gần đúng của các góc. Sau đó dùng thước đo góc...
Giải bài 2 trang 91 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là bao...
Giải bài 1 trang 91 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó. Theo em, góc tạo bởi...
Giải bài 4 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Em hãy chia sẻ với các bạn trong lớp các góc mà em nhìn thấy ở hình bên....
Giải bài 3 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong thực tiễn có đặc...
Giải bài 1 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mỗi hình dưới đây...
Giải bài 5 trang 84 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Trong hình chữ nhật ABCD ở hình bên, hãy dự đoán O là trung điểm của những đoạn thẳng...
Giải bài 3 trang 84 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một người muốn cắt thanh gỗ như hình dưới đây thành hai phần bằng nhau, mỗi phần dài 9 cm...
Giải bài 2 trang 84 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Đo độ dài các đoạn thẳng AD, CD, AC, BC trong hình bên...
Giải bài 1 trang 84 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Chọn trong ba phương án dưới đây để được một phát biểu đúng....
Giải bài 5 trang 82 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời khoảng 150 000 000 km và khoảng cách giữa Trái...
Giải bài 4 trang 82 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm độ dài của tất cả các đoạn thẳng có trong hình bên, nếu như đơn vị đo là độ dài...
Giải bài 3 trang 82 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Em cũng các bạn hãy ước lượng chiều dài, chiều rộng và bề dày của cuốn sách giáo khoa Toán...
Giải bài 2 trang 81 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Em hãy vẽ bảng theo mẫu rồi cùng các bạn đo độ dài của bàn học để hoàn thiện bảng...
Giải bài 1 trang 81 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cách đặt thước đo nào trong hình dưới đây sẽ cho biết chính xác độ dài chiếc bút chì?...
Giải bài 4 trang 78 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Kể tên các tia có gốc là M trong hình sau:...
Giải bài 3 trang 78 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Đếm số giao điểm tạo bởi ba đường thẳng trong mỗi hình sau:...
Giải bài 2 trang 78 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Vẽ hình cho các trường hợp sau:...
Giải bài 1 trang 78 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Em hãy chọn trong các phương án dưới đây để được một phát biểu đúng...
Giải bài 5 trang 76 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
 Em hãy lấy ví dụ một số hình ảnh của ba điểm thẳng hàng và không thẳng hàng trong thực...
Giải bài 4 trang 76 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hai điểm M và P. Hãy vẽ thêm điểm N sao cho ba điểm M, N, P thẳng hàng...
Giải bài 3 trang 76 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Trong hình bên, hãy chỉ ra các điểm:...
Giải bài 2 trang 76 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Trong hình bên, em hãy dự đoán xem ba điểm nào thẳng hàng....
Giải bài 1 trang 76 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Trong hình bên, cho bốn điểm A, B, C, D thuộc đường thẳng m và điểm E không thuộc đường...
Giải bài 5 trang 73 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy nêu một số hình ảnh của đường thẳng và điểm thuộc (không thuộc) đường thẳng...
Giải bài 4 trang 73 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Vẽ hình cho mỗi trường hợp sau:...
Giải bài 2 trang 73 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Dùng kí hiệu để biểu thị các mối quan hệ dưới đây và vẽ các hình tương ứng....