Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 84 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

13:46:5923/03/2023

Cho hình vẽ bên...

Bài 4 trang 84 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo: Cho hình vẽ bên.

a) Nêu cách vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC.

b) Nêu cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM.  Em có nhận xét gì về độ dài các đoạn thẳng AB, BM và AC?

Bài 4 trang 84 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

Giải bài 4 trang 84 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo:

a) Cách vẽ trung điểm A của đoạn thẳng BC: 

- Đo độ dài đoạn BC;

- Đặt mép thước trùng với đoạn BC sao cho điểm B trùng với vạch số 0, khi đó điểm C trùng với vị trí bằng nửa độ dài BC;

- Đánh dấu điểm đó là A.

Khi đó A là trung điểm của BC như hình sau:

Giải bài 4 trang 84 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

b) Cách vẽ điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM:

- Kéo dài đường thẳng BC về phía B;

- Đo độ dài AB: Đặt thước trùng với đoạn AB sao cho vạch số 0 trùng với điểm B, khi đó điểm M nằm ở cùng phía với điểm B và BM có độ dài bằng với AB.

Ta có hình sau:

Giải bài 4 trang 84 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo

+ Nhận xét: 

Vì AB = AC (A là trung điểm của đoạn thẳng BC)

Và AB = BM (B là trung điểm của đoạn thẳng AM).

Do đó, AB = BM = AC.

Đánh giá & nhận xét

captcha