Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 102 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo

15:15:0412/03/2024

Hướng dẫn Giải Bài 1 trang 102 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo SGK chi tiết dễ hiểu để học sinh tham khảo giải Toán 6 tập 2 chân trời sáng tọa giỏi hơn

Bài 1 trang 102 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

Hãy liệt kê tất cả các kết quả có thể xảy ra của mỗi phép thử nghiệm sau:

a) Lấy ra 1 bút từ hộp có 1 bút chì và 1 bút bi.

b) Bạn Lan chọn một ngày trong tuần để học bơi.

Giải bài 1 trang 102 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo:

a) Lấy ra 1 bút từ hộp có 1 bút chì và 1 bút bi.

Các kết quả có thể xảy ra là: lấy ra 1 bút chì hoặc lấy ra 1 bút bi.

b) Các ngày trong tuần gồm: Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ nhật.

Bạn Lan chọn một ngày trong tuần để học bơi nghĩa là bạn Lan sẽ chọn ra một ngày để đi bơi trong số 7 ngày trên.

Vậy tập hợp các kết quả có thể xảy ra là: 

Kết quả

1

2

3

4

5

6

7

Ngày được chọn

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan