Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 12

Các dạng bài tập về Cực trị (Cực đại, Cực tiểu) của hàm số và cách giải - Toán lớp 12
Sau khi đã quen với các bài toán xét tính đơn điệu của hàm số thì bước tiếp theo các em cần...
Các dạng bài tập về tính đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của hàm số - Toán lớp 12
Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số là khái niệm các em đã làm quen ở những lớp...
Các dạng toán CO2, SO2 tác dụng với dung dịch Kiềm NaOH, Ba(OH)2 Phương pháp giải và Bài tập - Hóa 12
Bài tập về CO2 hay SO2 tác dụng với dung dịch kiềm như NaOH, KOH hay kiềm thổ Ba(OH)2,...
Các dạng bài tập viết Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số là dạng toán thường xuất hiện trong đề...
Chất quang dẫn là gì? Hiện tượng quang điện trong Ứng dụng Quang điện trở và Pin quang điện - Vật lý 12 bài 31
Ngày nay, hiện tượng quang điện trong hầu như thay thế hoàn toàn hiện tượng ngoài mà các em...