Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 12

Luyện tập nhận biết một số chất vô cơ: Cation, Anion và chất khí - Hóa 12 bài 42
Bài viết nhằm cùng cố kiến thức, kỹ năng nhận biết một số ion trong dung dịch và chất khí.
Vai trò Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế: Năng lượng, nhiên liệu và Vật liệu - Hóa 12 bài 43
Như đã biết, mọi hoạt động cảu con người đều cần năng lượng, nhu cầu năng lượng của...
Giải bài 5 trang 77 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime
Viết các phương trình hóa học của các phản ứng điều chế các chất theo sơ đồ sau:...
Giải bài 4 trang 77 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime
Trình bày cách phân biệt các mẫu vật liệu sau:...
Giải bài 3 trang 77 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime
Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:...
Giải bài 2 trang 76 SGK Hóa 12: Luyện tập Polime và vật liệu Polime
Nhóm vật liệu nào được chế tạo từ polime thiên nhiên?...
Bài tập luyện tập về Polime và vật liệu Polime - Hóa 12 bài 15
Khái niệm, tính chất vật lý, tính chất hóa học về Polime hay khái niệm về các vật liệu...
Công suất tiêu thụ của Mạch điện xoay chiều, công thức tính Hệ số Công suất và bài tập - Vật lý 12 bài 15
Công suất điện tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều là đại lượng vật lý đặc trưng cho...
Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, hiện tượng cộng hưởng điện và bài tập - Vật lý 12 bài 14
Mạch xoay chiều chỉ có 1 phần tử là điện trở R, cuộn cảm thuần L hay tụ điện C đã...
Các dạng bài tập viết Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số là dạng toán thường xuất hiện trong đề...
Giải bài 5 trang 85 SGK Vật lí 12: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, biểu thức công suất, hệ số công suất
Cho mạch điện trên (hình 15.2 dưới), trong đó L là một cuộn cảm thuần, điện áp hai đầu...