Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 12

Dựa vào đồ thị biện luận theo m số nghiệm của phương trình - Chuyển đề Toán 12
Dựa vào đồ thị biện luận theo m số nghiệm của phương trình là dạng toán không khó để các...
Các dạng bài tập Amino Axit có đáp án và lời giải - Hóa 12 chuyên đề
Bài tập về Amino Axit cũng có dạng gần tương tự bài tập về Amin. Ngoài dạng bài tập trắc...
Các dạng bài tập về AMIN có lời giải - Hóa 12 chuyên đề
Như các em đã biết, khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon ta thu được...
Bài tập con lắc lò xo, các dạng toán và cách giải - Vật lý 12 chuyên đề
Vật lý lớp 12 với chương đầu tiên về Dao động điều hòa và nội dung con lắc lò xo là khá...
Các dạng bài tập Tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số và cách giải - Toán lớp 12
Bài tập về tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số không phải...