Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 12

Cách tìm cực trị của hàm số bậc 4 hàm trùng phương (tìm cực đại, cực tiểu của hàm số bậc 4) - Toán 12 chuyên đề
Là một trong những dạng toán tìm cực trị của hàm số, tìm cực trị của hàm số bậc 4 hàm...
Cách tìm cực trị của hàm số bậc 3 (tìm cực đại, cực tiểu của hàm số bậc 3) - Toán 12 chuyên đề
Là một trong những dạng toán tìm cực trị của hàm số, tìm cực trị của hàm số bậc 3 là...
Cách tìm cực trị của hàm số bậc 2 (tìm cực đại, cực tiểu của hàm số bậc 2) - Toán 12 chuyên đề
Là một trong những dạng toán tìm cực trị của hàm số, tìm cực trị của hàm số bậc 2 là...
Cấu tạo vũ trụ: Hệ mặt trời, Các sao và thiên hà - Vật lý 12 bài 41
Như chúng ta đều biết, vũ trụ được tạo thành từ vật chất, trong vũ trụ rộng lớn là sự...
Hạt sơ cấp là gì? Tính chất của các loai hạt sơ cấp - Vật lý 12 bài 40
Từ phân tử, nguyên tử,... đến hạt nhân, nuclôn, con người ngày càng đi sâu vào cấu tạo bên...