Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 12

Giải bài 6 trang 18 SGK Hoá 12
Khi thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa...
Giải bài 4 trang 18 SGK Hoá 12
Làm bay hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 3,2...
Giải bài 1 trang 18 SGK Hoá 12
So sánh chất béo và este về: thành phần nguyên tố, đặc điểm cấu tạo phân tử và tính chất?
Bài tập luyện tập Este và Chất béo - Hóa 12 bài 4
Các em đã được tìm hiểu về tính chất vật lý và tính chất hóa học của Este, Chất béo ở...
Giải bài 6 trang 7 SGK Hoá 12
Khi thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este đơn chức mạch hở X với 100 ml dung dịch KOH 1M (vừa...
Giải bài 5 trang 7 SGK Hoá 12
Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và môi trường bazơ khác nhau...
Giải bài 4 trang 7 SGK Hoá 12
Khi thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOh thu được hỗn hợp 2 chất...
Giải bài 3 trang 7 SGK Hoá 12
Chất X có CTPT C4H8O2. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2 Na...
Giải bài 2 trang 7 SGK Hoá 12
Ứng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau?...
Giải bài 1 trang 7 SGK Hoá 12
Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống bên cạnh các câu sau:...
Tính chất hoá học của Este, bài tập về Este - hoá 12 bài 1
Este được ứng dụng nhiều trong thực tế như một số este dùng là chất hóa dẻo, dược phẩm;...
Các dạng bài tập về Vectơ trong không gian Oxyz - Toán 12 chuyên đề
Là một trong những kiến thức mở đầu, bài tập về vectơ trong không gian lớp 12 là một trong...