Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 12

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong không gian oxyz và bài tập - Toán lớp 12
Viết phương trình đường thằng trong không gian là một trong những dạng toán khá hay nhưng cũng...
Tính chất hoá học, công thức cấu  tạo của Peptit và Protein - hoá 12 bài 11
Peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-aminoaxit liên kết với nhau bằng các liên...
Tính chất hoá học, công thức cấu tạo của Saccarozo, Tinh bột và Xenlulozo - hoá 12 bài 6
Saccarozo C12H22O11 là loại đường phổ biến nhất hiện nay, có nhiều trong động vật và thực...
Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Glucozo, Fructozo và bài tập - hoá 12 bài 5
Glucozơ C6H12O6 là chất kết tinh không màu vị ngọt có trong hầu hết các bộ phận của cây như...
Tính chất hoá học của Sắt 2, Sắt 3 oxit Sắt từ và hợp chất của Sắt - hoá 12 bài 32
Trong bài trước chúng ta đã biết sắt có vai trò quan trọng trong đời sống và sản xuất vậy...