Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 12

Cách tìm nguyên hàm của hàm số f(x) và Bài tập vận dụng - Toán 12 Chuyên đề
Tìm nguyên hàm của hàm số là kiến thức nền giúp các em dễ dàng tiếp thu nội dung về tích...
Cách tìm Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của hàm số Lượng giác - Toán 12 chuyên đề
Một số dạng bài tập tìm Giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số...
Giải bài tập hệ phương trình, bất phương trình mũ và logarit cơ bản và nâng cao - Toán 12 chuyên đề
Các em đã làm quen cách giải phương trình mũ, bất phương trình mũ cũng như cách giải phương...
Bản chất Tia hồng ngoại, Tia tử ngoại, Tính chất và Công dụng - Vật lý 12 bài 27
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có khá nhiều ứng dụng trong thực tế như làm ống nhòm hồng...
Các dạng toán bất phương trình mũ, bất phương trình logarit cách giải và bài tập - Toán 12 chuyên đề
Bất phương trình luôn là một trong những dạng bài tập "không dễ" và luôn gây khó khăn cho rất...