Hotline 0939 629 809

Môn Toán 7

Giải bài 1.6 trang 9 Toán 7 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Tuổi thọ trung bình dự kiến của những người sinh năm 2019 ở một số quốc gia được cho trong...
Giải bài 1.4 trang 9 Toán 7 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ –0,625?...
Giải bài 1.3 trang 9 Toán 7 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Các điểm A, B, C, D (H.1.7) biểu diễn những số hữu tỉ nào?...
Giải bài 1.2 trang 9 Toán 7 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Tìm số đối của các số hữu tỉ sau:...
Giải bài 1.1 trang 9 Toán 7 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
 Hãy cho biết tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau:...
Giải bài 7 trang 20 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều
Biết vận tốc ánh sáng xấp xỉ bằng 299 792 458 m/s và ánh sáng Mặt Trời cần khoảng 8 phút 19...
Giải bài 6 trang 20 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều
Trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 100 000, một cánh đồng lúa có dạng hình vuông với độ dài cạnh...
Giải bài 5 trang 20 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều
 Cho x là số hữu tỉ. Viết x12 dưới dạng:...
Giải bài 4 trang 20 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều
Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng lũy thừa của a:...
Giải bài 3 trang 20 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều
Tìm giá trị của x, biết:...
Giải bài 2 trang 20 Toán 7 Tập 1 SGK Cánh Diều
Bài tập so sánh tích và thương của luỹ thừa...