Hotline 0939 629 809

Môn Toán 7

Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối: Cách giải và Bài tập vận dụng - Toán 7 chuyên đề
Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối trong nội dung toán 7 là một trong những dạng...
Các dạng toán về số hữu tỉ và bài tập vận dụng - Toán lớp 7
Các em đã được biết tới tập số tự nhiên N, tập số nguyên Z, vậy tập số hữu tỉ là gì?...
Cách nhận biết tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch, ví dụ minh họa - Toán 7 chuyên đề
Hiểu một cách đơn giản thì hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau khi đại lượng x...
Cách so sánh hai số hữu tỉ và bài tập vận dụng - Toán 7 chuyên đề
So sánh hai số hữu tỉ là một trong những dạng toán về số hữu tỉ khá phổ biến, vì vậy...
Các dạng toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch và bài tập - Toán lớp 7
Đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch là những nội dung cơ bản mang tính...
Các dạng bài tập toán về đơn thức, đa thức và bài tập - Toán lớp 7
Đơn thức và đa thức trong toán lớp 7 là kiến thức nền tảng cho nhiều dạng toán ở các...
Các dạng toán về tỉ lệ thức và phương pháp giải - Toán lớp 7
Tỉ lệ thức, dãy tỉ lệ thức bằng nhau cũng có một số dạng toán hay trong nội dung kiến...
Các dạng bài tập về hàm số, đồ thị hàm số y=ax và cách giải - Toán lớp 7
Hàm số và đồ thị hàm số là nội dung chương 2 trong sách giáo khoa toán 7 tập 1, với các bài...
Tìm x để biểu thức nguyên, cách giải và bài tập vận dụng - Toán lớp 7 chuyên đề
Bài toán tìm giá trị nguyên của x để biểu thức nhận giá trị nguyên ở toán lớp 7 là một...
Cách tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối - Toán 7 chuyên đề
Bài tập tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức thường làm nhiều em cảm...
Cách nhân đơn thức với đơn thức, Phát biểu, ví dụ và bài tập nhân đơn thức với đơn thức - Toán lớp 7
Như các em đã biết, đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến,...