Hotline 0939 629 809

Giải Toán 10 SGK Chân Trời Sáng Tạo tập 2

Giải bài 11 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh, độ dài trục thực và trục ảo của các...
Giải bài 10 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Viết phương trình chính tắc của elip thỏa mãn từng điều kiện:...
Giải bài 9 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm tọa độ các tiêu điểm, tọa độ các đỉnh, độ dài trục lớn và trục nhỏ của các elip...
Giải bài 8 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C)...
Giải bài 7 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Lập phương trình đường tròn trong các trường hợp sau:...
Giải bài 6 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
 Tìm tâm và bán kính của các đường tròn có phương trình:...
Giải bài 5 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng:...
Giải bài 4 trang 74 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tính tâm và bán kính của đường tròn tâm M(-2; 3) và tiếp xúc với đường thẳng d...
Giải bài 3 trang 73 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm tọa độ giao điểm và góc giữa hai đường thẳng d1 và d2 trong mỗi trường hợp sau:...
Giải bài 2 trang 73 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho AB và CD là hai dây cung vuông góc tại E của đường tròn (O). Vẽ hình chữ nhật AECF...
Giải bài 1 trang 73 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Trong mặt phẳng Oxy, cho bốn điểm A(2; 1), B(1; 4), C(4; 5), D(5; 2)...
Giải bài 5 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Năm bạn Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí và Tín xếp một cách ngẫu nhiên thành một hàng ngang để chụp...
Giải bài 4 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Trong hộp có một số quả bóng màu xanh và màu đỏ có kích thước và khối lượng như nhau...
Giải bài 3 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hộp thứ nhất đựng 1 thẻ xanh, 1 thẻ đỏ và 1 thẻ vàng. Hộp thứ hai đựng 1 thẻ xanh và 1...
Giải bài 2 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của mỗi biến cố sau:...
Giải bài 1 trang 85 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tung ba con đồng xu cân đối và đồng chất. Xác định biến cố đối của mỗi biến cố sau và...
Giải bài 4 trang 80 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Xếp 4 viên bi xanh và 5 bi trắng có các kích thước khác nhau thành một hàng ngang một cách ngẫu...
Giải bài 3 trang 80 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Gieo hai con xúc xắc. Hãy tính số các kết quả thuận lợi cho biến cố:...
Giải bài 2 trang 80 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Trong hộp có 3 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 3. Hãy xác định không gian mẫu của phép...
Giải bài 1 trang 80 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 100...
Giải bài 6 trang 71 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một cái cầu có dây cáp treo hình parabol, cầu dài 100m và được nâng đỡ bởi những thanh thẳng...
Giải bài 5 trang 71 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một tháp làm nguội của một nhà máy có mặt cắt là hình hypebol có phương trình...
Giải bài 4 trang 71 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một nhà vòm chứa máy bay có mặt cắt hình nửa elip cao 8m, rộng 20m (Hình 16)...
Giải bài 3 trang 70 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có trục lớn là 80 cm và trục nhỏ là 40 cm từ...
Giải bài 2 trang 70 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Viết phương trình chính tắc của các đường conic dưới đây. Gọi tên và tìm tọa độ các...
Giải bài 1 trang 70 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Viết phương trình chính tắc của: Elip...Hypenol...parabol
Giải bài 6 trang 63 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một cái cổng hình bán nguyệt rộng 8,4m, cao 4,2 m như Hình 5. Mặt đường dưới cổng được chia...
Giải bài 5 trang 63 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 – 2x – 4y – 20 = 0...
Giải bài 4 trang 62 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với hai trục tọa độ Ox, Oy...
Giải bài 3 trang 62 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Lập phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác có tọa độ các đỉnh là:...
Giải bài 2 trang 62 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Lập phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau:...
Giải bài 1 trang 62 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Phương trình nào trong các phương trình sau đây là phương trình đường tròn? Tìm tọa độ...
Giải bài 10 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một người đang viết chương trình cho trò chơi bóng đá rô bốt. Gọi A(-1; 1), B(9; 6), C(5; -3)...
Giải bài 9 trang 58 Toán 10 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm S(x; y) di động trên đường thẳng d: 12x – 5y + 16 = 0...