Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 11

Cường độ điện trường, Công thức tính Cường độ Điện trường, Đường sức điện và bài tập - Vật lý 11 bài 3
Điện trường là một dạng vật chất (môi trường) bao quanh điện tích và gắn liền với...
Công thức Định luật Ôm (Ohm) cho toàn mạch, Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng - Vật lý 11 bài 9
Khi pin Lơ-clan-sê (pin thường dùng) được sử dụng một thời gian dài thì điện trở trong phin...
Bài tập về Hệ thấu kính đồng trục ghép sát, Công thức tính và Cách giải - Vật lý 11 bài 30
Các dụng cụ quang đều có cấu tạo phức tạp gồm nhiều bộ phận như thấu kính,...
Thấu kính mỏng, Các công thức thấu kính mỏng, tiêu cự thấu kính phân kỳ, thấu kính hội tụ - Vật lý 11 bài 29
Thấu kính là bộ phận cơ bản của hầu hết các dụng cụ quang học như: Máy ảnh, kính hiển...
Lăng kính là gì? Các Công thức lăng kính, Ứng dụng của lăng kính và Bài tập - Vật lý 11 bài 28
Lăng kính có nhiều công dụng trong khoa học và kỹ thuật, lăng kính là bộ phận chính của máy...