Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 11

Mô tả thí nghiệm, Bản chất dòng điện trong chân không và ứng dụng - Vật lý 11 bài 16
Chân không là môi trường đã được lấy đi tất cả các phân tử khí. Nó không chưa hạt tải...
Dòng điện trong chất Bán dẫn, Điôt (diode) bán dẫn và Tranzito có công dụng gì? Vật lý 11 bài 17
Chất bán dẫn hay linh kiện bán dẫn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp điện tử phục...
Dòng điện trong chất khí, Quá trình dẫn điện tự lực, Tia lửa điện và Hồ Quang điện - Vật lý 11 bài 15
Ngày nay, để tiết kiệm điện, trong nhiều gia đình chúng ta sử dụng đèn ống, còn ở ngoài...
Dòng điện trong chất điện phân, Thuyết Điện li, Định luật FA-RA-ĐÂY và Ứng dụng - Vật lý 11 bài 14
Dòng điện trong chất điện phân là dòng ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo hai...
Hiện tượng siêu dẫn là gì? Sự phụ thuộc của điện trở suất vào nhiệt độ - Vật lý 11 bài 13
Dòng điện trong kim loại là dòng các Electron chuyển động có hướng. Kim loại do các nguyên tử...
12