Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 11

Hiện tượng Khúc xạ ánh sáng Công thức và Định luật, Chiết suất tuyệt đối, tỉ đối của môi trường - Vật lý 11 bài 26
Ở lớp 9, các em đã được tìm hiểu về hiện tượng khúc xạ ánh sáng về mặt định tính mà...
Hiện tượng tự cảm là gì? Năng lượng từ trường của ống dây tự cảm, Ứng dụng và bài tập - Vật lý 11 bài 25
Ở các bài học trước, các em đã biết khái niệm về từ thông và hiện tượng cảm ứng điện...
Suất điện động cảm ứng, Công thức định luật Faraday về cảm ứng điện từ và bài tập - Vật lý 11 bài 24
Ở bài học trước chúng ta đã khảo sát hiện tượng cảm ứng điện từ chủ yếu về mặt...
Từ thông công thức tính, hiện tượng cảm ứng điện từ, dòng điện FU-CÔ và ứng dụng - Vật lý 11 bài 23
Như các em đã biết, dòng điện gây ra từ trường, câu hỏi ngược lại do Fa-ra-đây đặt ra:...
Lực từ, Cảm ứng từ là gì, Công thức cách tính lực từ và quy tắc Bàn tay trái - Vật lý 11  bài 20
Như các em đã biết, đại lượng đặc trưng cho tác dụng của điện trường là cường độ...