Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 11

Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch ví dụ và bài tập - Vật lý 11 bài 11
Để giải được những bài toán về toàn mạch các em cần nắm vững các công thức tính cường...
Giải bài 7 trang 54 SGK Vật lí 11: Định luật ôm đối với toàn mạch
Nguồn điện có suất điện động là 3V và có điện trở trong là 2Ω . Mắc song song hai bóng đèn...
Giải bài 6 trang 54 SGK Vật lí 11: Định luật ôm đối với toàn mạch
Điện trở trong của một Ắc quy là 0,06Ω và trên vỏ của nó có ghi 12 V. Mắc vào hai cực của...
Giải bài 4 trang 54 SGK Vật lí 11: Định luật ôm đối với toàn mạch
Trong mạch điện kín, hiệu điện thế mạch ngoài UN phụ thuộc như thế nào vào điện trở...
Giải bài 5 trang 54 SGK Vật lí 11: Định luật ôm đối với toàn mạch
Mắc một điện trở 14 Ω vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1Ω thì hiệu...
Giải bài 3 trang 54 SGK Vật lí 11: Định luật ôm đối với toàn mạch
Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi nào và có thể gây ra các tác hại gì?...
Giải bài 1 trang 54 SGK Vật lí 11: Định luật ôm đối với toàn mạch
Định luật ôm đối với toàn mạch đề cập tới loại mạch điện kín nào?...
Giải bài 6 trang 58 SGK Vật lí 11: Ghép các nguồn điện thành bộ
Trong mạch điện có sơ đồ hình dưới, hai pin có cùng suất điện động ξ = 1,5V và điện trở...
Giải bài 5 trang 58 SGK Vật lí 11: Ghép các nguồn điện thành bộ
Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là ξ1 = 4,5V, r1 = 3Ω; ξ2 =...
Giải bài 4 trang 58 SGK Vật lí 11: Ghép các nguồn điện thành bộ
Một ắc quy có suất điện động và điện trở trong là ξ = 6V và r = 0,6Ω...
Giải bài 3 trang 58 SGK Vật lí 11: Ghép các nguồn điện thành bộ
Trình bày cách ghép các nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp và thành bộ nguồn song song....
Giải bài 2 trang 58 SGK Vật lí 11: Ghép các nguồn điện thành bộ
Trình bày các mối quan hệ đối với đoạn mạch chứa nguồn điện?