Hotline 0939 629 809

Kiến thức THPT

Cách xác định và phân biệt axit mạnh, axit yếu, bazơ mạnh, bazơ yếu - hoá lớp 11
Ở các lớp học trước các em đã được học về tính chất hoá học của Axit, bazo và muối,...
Giải phương trình Mũ và Logarit bằng phương pháp hàm số - Toán 12 chuyên đề
Để giải phương trình mũ và logarit chúng ta có 3 phương pháp, phổ biến nhất là đưa về cùng...
Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit, bài tập áp dụng - Toán 12
Trong bài ôn tập trước các em đã hiểu rõ khái niệm về lũy thừa, mũ và logarit và các tính...
Dựa vào đồ thị biện luận theo m số nghiệm của phương trình - Chuyển đề Toán 12
Dựa vào đồ thị biện luận theo m số nghiệm của phương trình là dạng toán không khó để các...
Các dạng bài tập Amino Axit có đáp án và lời giải - Hóa 12 chuyên đề
Bài tập về Amino Axit cũng có dạng gần tương tự bài tập về Amin. Ngoài dạng bài tập trắc...