Hotline 0939 629 809

Kiến thức THPT

Giải bài 3 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Sử dụng thuật ngữ "điều kiện cần", "điều kiện đủ", phát biểu lại các định lí sau:...
Giải bài 2 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:...
Giải bài 1 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:...
Giải bài 6 trang 25 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Xác định các tập hợp sau đây:...
Giải bài 5 trang 25 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Trong số 35 học sinh của lớp 10H, có 20 học sinh thích học môn Toán, 16 học sinh thích môn Tiếng...
Giải bài 4 trang 25 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho A và B là hai tập hợp bất kì. Trong mỗi cặp tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập con...
Giải bài 3 trang 25 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho E = {x ∈ ℕ | x < 10}, A = {x ∈ E| x là bội của 3}, B = {x ∈ E| x là ước của 6}...
Giải bài 2 trang 25 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Xác định tập hợp A ∩ B  trong mỗi trường hợp sau:...
Giải bài 1 trang 25 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Xác định các tập hợp A ∪ B và A ∩ B với:...
Giải bài 5 trang 21 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Dùng các kí hiệu đoạn, khoảng, nửa khoảng viết các tập hợp sau đây:...
Giải bài 4 trang 21 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy viết tất cả các tập hợp con của B = {0; 1; 2}.
Giải bài 3 trang 21 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Trong mỗi cặp tập hợp sau đây, tập hợp nào là tập con của tập còn lại? Chúng có bằng nhau...