Hotline 0939 629 809

Kiến thức THPT

Bài 1 trang 132 SGK Vật Lý 12: Giao thoa ánh sáng, công thức tính khoảng vân giao thoa
Kết luận quan trọng nhất rút ra từ thí nghiệm Y–âng là gì?
Bài 7 trang 146 SGK Vật Lý 12: Tia X (Tia Rơnghen)
Một ống Cu – lit – giơ có công suất 400W, hiệu điện thế giữa anot và catot có giá trị 10kV....
Bài 6 trang 146 SGK Vật Lý 12: Tia X (Tia Rơnghen)
Hiệu điện thế giữa anot và catot của một ống Cu – lit – giơ là 10kV. Tính tốc độ và...
Bài 5 trang 146 SGK Vật Lý 12: Tia X (Tia Rơnghen)
Chọn câu đúng. Tia X có bước sóng....
Bài 4 trang 146 SGK Vật Lý 12: Tia X (Tia Rơnghen)
Nêu tên các sóng hoặc tia trong thang sóng điện từ theo thứ tự từ bước sóng ngắn đến bước...
Bài 3 trang 146 SGK Vật Lý 12: Tia X (Tia Rơnghen)
Nêu các tính chất và tác dụng của tia X.
Bài 2 trang 146 SGK Vật Lý 12: Tia X (Tia Rơnghen)
Trình bày cấu tạo và hoạt động của ống Cu-lít-giơ.
Bài 9 trang 142 SGK Vật Lý 12: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại
Trong một thí nghiệm Y – âng, hai khe F1, F2 cách nhau một khoảng a = 0,8 mm, khe F được chiếu...
Tính chất hóa học, công thức cấu tạo của Ankin và bài tập - hóa 11 bài 32
Ankin là hidrocacbon không no trong phân tử có liên kết ba C≡C cũng làm mất màu dung dịch Brom và...
Ankadien tính chất hóa học, tính chất vật lý và Công thức cấu tạo của Ankadien - Hóa 11 bài 30
Ankađien nhờ phản ứng trùng hợp tạo thành những chát có tính đàn hồi cao được dùng để...