Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 10

Giải bài 3 trang 14 SGK Hoá 10
Nguyên tố cacbon có hai đồng vị:  chiếm 98,89% và  chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của...
Giải bài 2 trang 13 SGK Hoá 10
Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ các đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố...
Giải bài 1 trang 13 SGK Hoá 10
Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng: A. Số khối, B. Số notron. C. Số proton. D. Số...
Điện tích hạt nhân, số khối, nguyên tử khối trung bình của nguyên tố hoá học - hoá 10 bài 2
Các em đã biết về cấu tạo của nguyên tử qua bài học trước, trong bài này chúng ta sẽ tìm...
Tính chất hoá học của Axit Sunfuric H2SO4, ví dụ và bài tập - hoá lớp 10
Axit sunfuric H2SO4 là một axit mạnh, được sử dụng và ứng dụng nhiều trong thực tế đời...
Cách xác định số Oxi hoá và hoá trị của 1 nguyên tố trong hợp chất - hoá 10 bài 15
Xác định số oxi hoá và hoá trị của 1 nguyên tố trong hợp chất hoá học là một trong những...
Phản ứng oxi hoá khử, cách lập phương trình hoá học và bài tập - hoá 10 bài 17
Phản ứng oxi hoá - khử là một trong những quá trình quan trọng nhất của thiên nhiên. Sự hô...
Tính chất hóa học của Clo (Cl), bài tập về Clo - hóa 10 bài 22
Clo (Cl) là chất khí có màu vàng lục mùi xốc, rất độc. Clo là nguyên tố halogen tiêu biểu và...
Tính chất hoá học của axit Clohidric HCl, Hiđro clorua và muối Clorua - hoá 10 bài 23
Axit Clo hidric HCl là chất lỏng không màu, dễ bay hơi trong khi đó Hiđro clorua (HCl) là chất khí,...
Tính chất hóa học của Oxi (O), Ozon và bài tập về Oxi  - hóa 10 bài 29
Oxi O2 là nguyên tố thuộc phân nhóm VIA trong bảng hệ thống tuần hoàn, các nguyên tố trong nhóm...
Tính chất hóa học của Flo (F) Brom (Br) iot, bài tập về Flo Brom Iot - hóa 10 bài 25
Flo, brom và iot cũng là các halogen có tính oxi hóa mạnh và thực tế cho thấy chúng dễ dàng liên...
Tính chất hoá học của Lưu huỳnh (S), bài tập về lưu huỳnh - hoá 10 bài 30
Lưu huỳnh S cũng tương tự như Oxi cũng là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh, tuy nhiên tính...