Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 10

Cân bằng hóa học, Sự chuyển dịch cân bằng hóa học, Nguyên lý Lơ Satơliê (Le Chatelier) - Hóa 10 bài 38
Ở bài học trước các em đã biết nhiệt độ, nồng độ, áp suất và chất xúc tác, là một...
Tốc độ phản ứng hóa học, Sự ảnh hưởng của Nhiệt độ, Nồng độ, Chất xúc tác và Áp suất - Hóa 10 bài 36
Tốc độ phản ứng hóa học có thể xảy ra nhanh hoặc chậm điều này phụ thuộc vào nhiều...
Hợp chất có Oxi của Clo và Bài tập vận dụng - Hóa 10 bài 24
Oxi và Clo là là 2 nguyên tố có trong nước Gia-ven, đây là chất quen thuộc được dùng tẩy màu...
Liên kết cộng hóa trị là gì, Liên kết cộng hóa trị có cực và không cực - hóa 10 bài 13
Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp...
Liên kết ion sự hình thành ion Cation, Anion và bài tập - hóa 10 bài 12
Liên kết ion được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu...