Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 10

Tính chất hoá học của Lưu huỳnh (S), bài tập về lưu huỳnh - hoá 10 bài 30
Lưu huỳnh S cũng tương tự như Oxi cũng là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh, tuy nhiên tính...
Hidro sunfua (H2S), Lưu huỳnh dioxit (SO2), Lưu huỳnh trioxit (SO3) tính chất hoá học và bài tập - hoá 10 bài 32
Lưu huỳnh S cùng với những hợp chất của lưu huỳnh với hidro và Oxi như Hidro sunfua (H2S), Lưu...
Luyện tập tính chất hóa học của nhóm halogen, hợp chất halogen và bài tập - hóa 10 bài 26
Nhóm halogen gồm các nguyên tố flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I) và atatin (At). Atatin không gặp trong...
Nhóm Halogen: Vị trí, Cấu hình electron, Cấu tạo phân tử, Sự biến đổi tính chất Vật lý, Hóa học của Halogen - Hóa 10 bài 21
Nhóm Halogen gồm các nguyên tố flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I) và atatin (At). Trong đó, Atatin không...
Bài tập luyện tập Cấu tạo Vỏ nguyên tử - Hóa 10 bài 6
Chương 1 với nội dung về nguyên tử các em đã biết nguyên tử có cấu tạo như thế nào? tạo...