Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 10

So sánh tính chất hóa học và tính chất vật lý của Oxi (O) và lưu huỳnh (S) - Hóa lớp 10
Oxi và lưu huỳnh là hai trong những nguyên tố phi kim quan trọng có nhiều ứng dụng trong đời...
Bài tập luyện tập về thành phần cấu tạo nguyên tử nguyên tố hóa học - Hóa 10 bài 3
Các bài học trước các em đã được giới thiệu về thành phần nguyên tử, hạt nhân nguyên tử...
Điện tích hạt nhân, số khối, nguyên tử khối trung bình của nguyên tố hoá học - hoá 10 bài 2
Các em đã biết về cấu tạo của nguyên tử qua bài học trước, trong bài này chúng ta sẽ tìm...
Bài tập luyện tập về Tốc độ phản ứng và Cân bằng hóa học - Hóa 10 bài 39
Ở bài học trước các em đã biết các yếu tố ảnh tới tốc độ phản ứng hóa học là nhiệt...
Bài tập về liên kết cộng hóa trị có đáp án và lời giải - Hóa lớp 10
Liên kết cộng hóa trị và liên kết ion là những liên kết chủ yếu trong các hợp chất hóa...