Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 10

Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình Electron nguyên tử, cấu hình electron của các nguyên tố nhóm a - Hóa 10 bài 8
Trong bài trước các em đã biết về cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học,...
Cân bằng hóa học, Sự chuyển dịch cân bằng hóa học, Nguyên lý Lơ Satơliê (Le Chatelier) - Hóa 10 bài 38
Ở bài học trước các em đã biết nhiệt độ, nồng độ, áp suất và chất xúc tác, là một...
Tốc độ phản ứng hóa học, Sự ảnh hưởng của Nhiệt độ, Nồng độ, Chất xúc tác và Áp suất - Hóa 10 bài 36
Tốc độ phản ứng hóa học có thể xảy ra nhanh hoặc chậm điều này phụ thuộc vào nhiều...
Hợp chất có Oxi của Clo và Bài tập vận dụng - Hóa 10 bài 24
Oxi và Clo là là 2 nguyên tố có trong nước Gia-ven, đây là chất quen thuộc được dùng tẩy màu...
Liên kết cộng hóa trị là gì, Liên kết cộng hóa trị có cực và không cực - hóa 10 bài 13
Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp...