Hotline 0939 629 809

Giải Toán 7 SGK Chân trời Sáng tạo tập 2

Giải bài 6 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Trên bản đồ quy hoạch một khu dân cư có một con đường d và hai điểm dân cư A và B...
Giải bài 5 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
 Cho hai điểm M và N nằm trên đường trung trực d của đoạn thẳng EF....
Giải bài 4 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Quan sát Hình 13, biết AB = AC, DB = DC....
Giải bài 3 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Quan sát Hình 12, cho biết AM là đường trung trực của đoạn thẳng BC và DB = DC = 8 cm...
Giải bài 2 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Quan sát Hình 11, cho biết M là trung điểm của BC, AM vuông góc...
Giải bài 1 trang 70 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hình 10 minh họa một tờ giấy có hình vẽ đường trung trực xy của đoạn thẳng AB...
Giải bài 3 trang 72 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Người ta muốn phục chế lại một đĩa cổ hình tròn bị vỡ chỉ còn lại một mảnh...
Giải bài 2 trang 72 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác nhọn ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CA và cho O là...
Giải bài 6 trang 76 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC cân tại A có BE và CD là hai đường trung tuyến cắt nhau tại F (Hình 10)...
Giải bài 5 trang 76 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC có đường trung tuyến BM bằng trung tuyến CN...
Giải bài 4 trang 75 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC cân tại A có BM và CN là hai đường trung tuyến...
Giải bài 3 trang 75 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC. Hai đường trung tuyến AM và CN cắt nhau tại G...
Giải bài 4 trang 78 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác nhọn ABC có ba đường cao AD, BE, CF. Biết AD = BE = CF...
Giải bài 3 trang 78 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC vuông cân tại A. Lấy điểm E thuộc cạnh AC...
Giải bài 2 trang 78 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên tia BA lấy điểm M sao cho BM = BC...
Giải bài 1 trang 78 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy điểm H thuộc cạnh AB. Vẽ HM vuông góc với BC tại M...
Giải bài 6 trang 82 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Ba thành phố A, B, C được nối với nhau bởi ba xa lộ (Hình 9). Người ta muốn tìm một địa...
Giải bài 5 trang 82 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác AMN vuông tại A. Tia phân giác của góc M và N cắt nhau tại I. ..
Giải bài 4 trang 82 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác DEF. Tia phân giác của góc D và E cắt nhau tại I...
Giải bài 3 trang 82 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC cân tại A. Tia phân giác của các góc B và C cắt nhau tại M. Tia AM cắt BC tại H...
Giải bài 2 trang 82 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc B cắt AM tại I...
Giải bài 1 trang 81 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Trong Hình 8, I là giao điểm ba đường phân giác của tam giác ABC....
Giải bài 4 trang 89 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng màu đỏ và 1 quả bóng màu vàng....
Giải bài 3 trang 89 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một hộp có 3 chiếc bút mực và 1 chiếc bút chì. Lấy ra ngẫu nhiên cùng một lúc 2 bút từ...
Giải bài 2 trang 89 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Bạn Minh quay mũi tên ở vòng quay trong hình bên và quan sát xem khi dừng lại thì nó chỉ vào ô...
Giải bài 1 trang 89 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tung một đồng xu hai lần. Hỏi trong các biến cố sau, biến cố nào xảy ra?...
Giải bài 5 trang 94 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Lượng điện tiêu thụ mỗi ngày trong 5 ngày đầu tháng 9/2021 của một hộ gia đình được cho...
Giải bài 4 trang 94 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Đội múa có 1 bạn nam và 5 bạn nữ. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn để phỏng vấn...
Giải bài 3 trang 94 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Gieo một con xúc xắc cân đối. Tính xác suất của các biến cố sau:...
Giải bài 2 trang 93 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một hộp có chứa 100 chiếc thẻ cùng loại, trong đó chỉ có 1 thẻ được đánh dấu là Thẻ may...
Giải bài 1 trang 93 Toán 7 tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một tấm bìa hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau...