Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 6

Giải bài 5 trang 9 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
 Viết các số nguyên sau ở dạng phân số:...
Giải bài 4 trang 9 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm cặp phân số bằng nhau trong các cặp phân số sau:...
Giải bài 5 trang 116 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Số lượng trưởng Trung học cơ sở (THCS) của 5 tỉnh miền Trung trong năm 2005 và 2015...
Giải bài 4 trang 117 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn sĩ số học sinh đầu năm học và cuối năm học của bốn...
Giải bài 3 trang 116 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Đọc biểu đồ cột kép biểu diễn điểm kiểm tra các môn học của hai bạn Lan và Hùng sau đây...
Giải bài 2 trang 116 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Câu lạc bộ học tiếng Nhật của trường THCS Đoàn Kết thống kê số học viên trong 4 năm liên...
Giải bài 1 trang 116 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy đọc thông tin về loại trái cây ưa thích của các bạn học sinh lớp 6A1 trong biểu đồ...
Giải bài 6 trang 117 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy nêu một tình huống thống kê trong lớp mà em có thể dùng biểu đồ cột kép để thể hiện...
Giải bài 3 trang 9 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Một bể nước có 2 máy bơm để cấp và thoát nước. Nếu bể chưa có nước, máy bơm thứ nhất...
Giải bài 1 trang 9 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Vẽ lại hình bên và tô màu để phân số biểu thị phần tô màu bằng 5/12.
Giải bài 3 trang 109 Toán 6 Tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Bằng cách dùng bểu tượng đại diện...