Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 6

Các dạng bài tập số nguyên, phép toán cộng trừ số nguyên âm cơ bản và nâng cao - Toán lớp 6
Sau khi làm quen với tập số tự nhiên, thì tập số nguyên với các phép toán cộng trừ nhân chia...
Các bài toán vận dụng tính chất và dấu hiệu chia hết có lời giải - Toán lớp 6
Các tính chất và dấu hiệu chia hết ở lớp 6 giúp các em dễ dàng vận dụng để thực hiện...
Ôn tập toán 6 - Luỹ thừa với số mũ tự nhiên và bài tập áp dụng
Luỹ thừa với số mũ tự nhiên là khái niệm hoàn toàn mới với các em học sinh lớp 6, đây là...
Các dạng toán về Phân số và bài tập - Toán lớp 6
Khi học về Phân số trong toán lớp 6 sẽ có rất nhiều dạng toán phân số như các phép Cộng,...
Ôn tập Toán 6 - Tập hợp và bài tập áp dụng
Tập hợp trong phần số học toán lớp 6 là bước đầu để các em học sinh làm quen với chương...
12