Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 7

Cách tìm x trong dấu giá trị tuyệt đối và Bài tập có đáp án - Toán 7 chuyên đề
Làm một trong những dạng toán tìm x hay giải phương trình ẩn x, tìm x trong dấu giá trị tuyệt...
Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối: Cách giải và Bài tập vận dụng - Toán 7 chuyên đề
Bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối trong nội dung toán 7 là một trong những dạng...
Các dạng toán về số hữu tỉ và bài tập vận dụng - Toán lớp 7
Các em đã được biết tới tập số tự nhiên N, tập số nguyên Z, vậy tập số hữu tỉ là gì?...
Cách nhận biết tỉ lệ thuận tỉ lệ nghịch, ví dụ minh họa - Toán 7 chuyên đề
Hiểu một cách đơn giản thì hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau khi đại lượng x...
Cách so sánh hai số hữu tỉ và bài tập vận dụng - Toán 7 chuyên đề
So sánh hai số hữu tỉ là một trong những dạng toán về số hữu tỉ khá phổ biến, vì vậy...
Các dạng toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch và bài tập - Toán lớp 7
Đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch là những nội dung cơ bản mang tính...
Các dạng bài tập toán về đơn thức, đa thức và bài tập - Toán lớp 7
Đơn thức và đa thức trong toán lớp 7 là kiến thức nền tảng cho nhiều dạng toán ở các...
Các dạng toán về tỉ lệ thức và phương pháp giải - Toán lớp 7
Tỉ lệ thức, dãy tỉ lệ thức bằng nhau cũng có một số dạng toán hay trong nội dung kiến...
Các dạng bài tập về hàm số, đồ thị hàm số y=ax và cách giải - Toán lớp 7
Hàm số và đồ thị hàm số là nội dung chương 2 trong sách giáo khoa toán 7 tập 1, với các bài...
Dòng điện là gì? Nguồn điện là gì? và Bài tập - Vật lý 7 bài 19
Điện mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống, không một quốc gia văn minh nào lại không có...
Chất dẫn điện, chất cách điện là gì? Dòng điện trong kim loại và Bài tập - Vật lý 7 bài 20
Dòng điện sử dụng ở gia đình nếu chạy trực tiếp qua cơ thể người sẽ gây nguy hiểm tới...
Sơ đồ mạch điện, ký hiệu các bộ phận mạch điện, Quy ước chiều dòng điện và Bài tập - Vật lý 7 bài 21
Trong đời sống thực tế, nếu để ý các em sẽ thấy trong nhà là cả một hệ thông mạch...