Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 7

Gương cầu lõm là gì? Tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lõm và Cách vẽ - Vật lý 7 bài 8
Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của một phần hình cầu, và như bài học trước...
Sự truyền ánh sáng, Định luật truyền thẳng ánh sáng - Vật lý 7 bài 2
Ánh sáng truyền đi trong không khí với vật tốt rất lớn, gần bằng 300000km/s hay 3.108m/s. Vì...
Gương cầu lồi là gì? Tính chất ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và cách vẽ - Vật lý 7 bài 7
Nhìn vào gương phẳng ta thấy ảnh của mình ở trong gương. Nếu gương có mặt phản xạ là mặt...
Định luật phản xạ ánh sáng, Gương phẳng - Vật lý 7 bài 4
Dùng đèn pin chiếu một tia sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, (ánh sáng phản xạ trên...
Các dạng Bài tập Giá trị tuyệt đối và Cách giải - Toán lớp 7
Các dạng bài tập toán có chứa dấu giá trị tuyệt đối thường gây bối rối cho nhiều em học...