Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 7

Các dạng bài tập về hàm số, đồ thị hàm số y=ax và cách giải - Toán lớp 7
Hàm số và đồ thị hàm số là nội dung chương 2 trong sách giáo khoa toán 7 tập 1, với các bài...
Dòng điện là gì? Nguồn điện là gì? và Bài tập - Vật lý 7 bài 19
Điện mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống, không một quốc gia văn minh nào lại không có...
Chất dẫn điện, chất cách điện là gì? Dòng điện trong kim loại và Bài tập - Vật lý 7 bài 20
Dòng điện sử dụng ở gia đình nếu chạy trực tiếp qua cơ thể người sẽ gây nguy hiểm tới...
Sơ đồ mạch điện, ký hiệu các bộ phận mạch điện, Quy ước chiều dòng điện và Bài tập - Vật lý 7 bài 21
Trong đời sống thực tế, nếu để ý các em sẽ thấy trong nhà là cả một hệ thông mạch...
Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện và Bài tập - Vật lý 7 bài 22
Điôt phát quang được ứng dụng làm đèn báo ở nhiều dụng cụ và thiết bị như rađiô, tivi,...