Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 7

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và Cách vẽ ảnh - Vật lý 7 bài 5
Thực tế là hầu hết các em đã từng soi gương để chỉnh đầu tóc quần áo cho ngay ngắn và...
Các dạng toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch và bài tập - Toán lớp 7
Đại lượng tỉ lệ thuận và đại lượng tỉ lệ nghịch là những nội dung cơ bản mang tính...
Các dạng toán về tỉ lệ thức và phương pháp giải - Toán lớp 7
Tỉ lệ thức, dãy tỉ lệ thức bằng nhau cũng có một số dạng toán hay trong nội dung kiến...
Gương cầu lõm là gì? Tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lõm và Cách vẽ - Vật lý 7 bài 8
Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của một phần hình cầu, và như bài học trước...
Sự truyền ánh sáng, Định luật truyền thẳng ánh sáng - Vật lý 7 bài 2
Ánh sáng truyền đi trong không khí với vật tốt rất lớn, gần bằng 300000km/s hay 3.108m/s. Vì...