Hotline 0939 629 809

Môn Toán 6

Giải bài 1.7 trang 12 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Chữ số 4 đứng ở hàng nào trong một số tự nhiên nếu nó có giá trị bằng:...
Giải bài 1.6 trang 12 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho các số: 27 501; 106 712; 7 110 385; 2 915 404 267 (viết trong hệ thập phân)...
Giải bài 1.5 trang 8 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hệ Mặt Trời gồm có Mặt Trời ở trung tâm và 8 thiên thể quay quanh Mặt Trời gọi là các hành...
Giải bài 1.4 trang 8 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Bằng cách nêu dấu hiệu đặc trưng, hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10...
Giải bài 1.3 trang 7 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết các tập hợp sau:...
Giải bài 1.2 trang 7 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho tập hợp: U = {x ∈ ℕ | x chia hết cho 3}....
Giải bài 1.1 trang 7 Toán 6 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho hai tập hợp: A = {a; b; c; x; y} và B = {b; d; y; t; u; v}...
Giải bài 8 trang 21 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Sử dụng máy tính cầm tay...
Giải bài 7 trang 21 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Ở Bắc Bộ, quy ước: 1 thước = 24m2 , 1 sào = 15 thước, 1 mẫu = 10 sào...
Giải bài 6 trang 21 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục trong lục lạp làm cho lá có màu xanh...
Giải bài 5 trang 21 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Một đội thanh niên tình nguyện có 130 người cần thuê ô tô để di chuyển...
Giải bài 4 trang 21 Toán 6 Tập 1 SGK Cánh Diều
Một bệnh nhân bị sốt cao, mất nước. Bác sĩ chỉ định uống 2 lít dung dịch Oresol để bù...