Hotline 0939 629 809

Môn Toán 6

Thứ tự thực hiện các phép tính và Bài tập vận dụng - Toán lớp 6
Trong một biểu thức toán học, các em cần biết phép toán nào phải thực hiện trước, phép toán...
Cách tìm Ước chung lớn nhất (ƯCLN), Bội chung nhỏ nhất (BCNN) và Bài tập vận dụng - Toán lớp 6
Ước và Bội của một số là nội dung tiếp theo sau các bài học về dấu hiệu chia hết cho 2, 3,...
Các bài toán vận dụng tính chất và dấu hiệu chia hết có lời giải - Toán lớp 6
Các tính chất và dấu hiệu chia hết ở lớp 6 giúp các em dễ dàng vận dụng để thực hiện...
Ôn tập toán 6 - Luỹ thừa với số mũ tự nhiên và bài tập áp dụng
Luỹ thừa với số mũ tự nhiên là khái niệm hoàn toàn mới với các em học sinh lớp 6, đây là...
Các dạng toán về Phân số và bài tập - Toán lớp 6
Khi học về Phân số trong toán lớp 6 sẽ có rất nhiều dạng toán phân số như các phép Cộng,...
12