Hotline 0939 629 809

Môn Toán 6

Cách tìm Bội chung nhỏ nhất (BCNN) của 2 số, 3 số - Toán 6 chuyên đề
Tìm Bội chung nhỏ nhất (BCNN) là một trong những dạng bài tập vận dụng nhiều kiến thức...
Cách chứng minh chia hết và Bài tập vận dụng - Toán 6 chuyên đề
Bài toán chia hết luôn đòi hỏi sự ghi nhớ các dấu hiệu và các tính chất chia hết, đồng...
Cách tìm ƯCLN (Ước chung lớn nhất) của 2 số, 3 số - Toán 6 chuyên đề
Tìm Ước chung lớn nhất (ƯCLN) là một trong những dạng bài tập vận dụng nhiều kiến thức...
Các dạng bài tập toán tìm x lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết - Toán 6 chuyên đề
Các dạng toán tìm x luôn là một trong những dạng bài tập thường gặp ở tất cả các lớp...
Cách giải bài toán tìm x lớp 6 và bài tập có đáp án - Toán 6 chuyên đề
Bài tập tìm x là một trong những dạng cực kỳ phổ biến ở tất cả các lớp học từ bậc...
Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh - Toán 6 chuyên đề
Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh là một trong những dạng bài...
Thứ tự thực hiện các phép tính và Bài tập vận dụng - Toán lớp 6
Trong một biểu thức toán học, các em cần biết phép toán nào phải thực hiện trước, phép toán...
Các dạng toán về Phân số và bài tập - Toán lớp 6
Khi học về Phân số trong toán lớp 6 sẽ có rất nhiều dạng toán phân số như các phép Cộng,...
Cách tìm Ước chung lớn nhất (ƯCLN), Bội chung nhỏ nhất (BCNN) và Bài tập vận dụng - Toán lớp 6
Ước và Bội của một số là nội dung tiếp theo sau các bài học về dấu hiệu chia hết cho 2, 3,...
Ôn tập Toán 6 - Tập hợp và bài tập áp dụng
Tập hợp trong phần số học toán lớp 6 là bước đầu để các em học sinh làm quen với chương...
Ôn tập toán 6 - Ước và Bội của số nguyên, bài tập áp dụng
Ước là gì? Bội là gì? Cần điều kiện gì để số tự nhiên a là bội của số tự nhiên b,...
Các dạng toán Tính tổng Dãy số lũy thừa có quy luật và bài tập - Toán lớp 6
Các dạng toán tính tổng dãy số lũy thừa có quy luật là một trong những chuyên đề có khá...
12