Hotline 0939 629 809

Môn Toán 6

Giải bài 5 trang 82 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cho biết khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời khoảng 150 000 000 km và khoảng cách giữa Trái...
Giải bài 4 trang 82 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Tìm độ dài của tất cả các đoạn thẳng có trong hình bên, nếu như đơn vị đo là độ dài...
Giải bài 2 trang 81 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Em hãy vẽ bảng theo mẫu rồi cùng các bạn đo độ dài của bàn học để hoàn thiện bảng...
Giải bài 1 trang 81 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Cách đặt thước đo nào trong hình dưới đây sẽ cho biết chính xác độ dài chiếc bút chì?...
Giải bài 4 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Em hãy chia sẻ với các bạn trong lớp các góc mà em nhìn thấy ở hình bên....
Giải bài 3 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy vẽ các hình em đã học hoặc kể lại các hình quan sát được trong thực tiễn có đặc...
Giải bài 1 trang 88 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Lập bảng thống kê các yếu tố của các góc trong mỗi hình dưới đây...
Giải bài 4 trang 91 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy kể tên các đồ vật trong thực tiễn có hình ảnh góc nhọn, góc vuông góc tù...
Giải bài 3 trang 91 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Quan sát các góc ở hình bên, dự đoán số đo gần đúng của các góc. Sau đó dùng thước đo góc...
Giải bài 2 trang 91 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 9 giờ, 10 giờ, 6 giờ, 5 giờ lần lượt là bao...
Giải bài 1 trang 91 Toán 6 Tập 2 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy vẽ một hình vuông và hai đường chéo của hình vuông đó. Theo em, góc tạo bởi...