Hotline 0939 629 809

Môn Sinh học 12

Quy luật Menđen: Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđen, Cơ sở tế bào học của quy luật phân li - Sinh 12 bài 8
Tại sao chỉ bằng việc phân tích kết quả của các phép lai, Menđen lại có thể biết được...
Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập, Thí nghiệm lai hai tính trạng và Ý nghĩa các quy luật của Menđen - Sinh 12 bài 9
Khi nghiên cứu quy luật di truyền của từng tính trạng. Menđen tiếp tục làm các thí nghiệm lai...
Gen là gì? Mã di truyền là gì? Cấu trúc chung của Gen cấu trúc và quá trình nhân đôi của ADN - Sinh 12 bài 1
Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlitpeptit hay phân tử...
Phiên mã là gì? Dịch mã là gì? Cấu trúc chức năng của các loại ARN, Hoạt hóa axit amin, Tổng hợp chuỗi polipeptit - Sinh 12 bài 2
Phiên mã là quá trình tổng hợp ARN trên mạch khuôn ADN. Dịch mã là quá trình tổng hợp prôtein,...
Điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, mô hình cấu trúc của operon Lac - Sinh 12 bài 3
Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra. Điều hòa...
Đột biến gen là gì? Có mấy dạng đột biết gen? Nguyên nhân, cơ chế phát sinh đột biến gen, hậu quả và ý nghĩa - Sinh 12 bài 4
Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa sinh...
Hình thái và cấu trúc nhiễm sắc thể, các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể - Sinh 12 bài 5
Nhiễm sắc thể là một cấu trúc gồm phân tử ADN được liên kết với các loại prôtêin khác...
Đột biến lệch bội là gì? Đột biến đa bội là gì? Khái niệm, Cơ chế phát sinh, Hậu quả và Ý nghĩa - Sinh 12 bài 6
Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là những biến đổi làm thay đổi số lượng nhiễm sắc...