Hotline 0939 629 809

Môn Sinh học 11

Câu hỏi và Bài tập Sinh 11 bài 6: Giải bài 1, 2, 3 trang 31 SGK Sinh học 11 bài học 6
Với nội dung tiếp theo bài viết về Dinh dưỡng nitơ ở thực vật, các em đã biết: Nguồn cung...
Nguồn cung cấp Nitơ tự nhiên cho cây chủ yếu từ đâu? Quá trình chuyển hoá nitơ trong đất? - Sinh 11 bài 6
Nitơ là một trong những nguyên tố phổ biến nhất trong tự nhiên, chủ yếu tồn tại trong không...
Câu hỏi và Bài tập Sinh 11 bài 5: Giải bài 1, 2, 3 trang 27 SGK Sinh học 11 bài học 5
Với bài viết về Dinh dưỡng nitơ ở thực vật, các em đã biết: vai trò sinh lí của nguyên tố...
Vai trò sinh lí của nguyên tố nitơ đối với thực vật, quá trình đồng hoá nitơ ở thực vật - Sinh 11 bài 5
Nitơ là một nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu của thực vật. Nitơ được dễ cây hấp...
Câu hỏi và Bài tập Sinh 11 trang 14: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Sinh học 11 bài học 2
Với bài viết về Vận chuyển các chất trong cây, các em đã biết được: Dòng mạch gỗ, dòng...
Thoát hơi nước là gì? Vai trò của thoát hơi nước? Thoát hơi nước qua lá và các tác nhân ảnh hưởng - Sinh 11 bài 3
Thoát hơi nước giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng, đảm bảo cho các quá...
Mục lục Sách Giáo Khoa SGK Sinh học 11
Sinh học lớp 11 gồm 4 chương với nội dung về chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực...
Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hấp thụ và cơ chế hấp thụ - Sinh 11 bài 1
Nước là dung môi hòa tan nhiều muối khoáng. Trong môi trường nước, muối khoáng phân li thành...
Câu hỏi và Bài tập Sinh 11 trang 9: Giải bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Sinh học 11
Với bài viết về Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ, các em đã biết được Sự hấp...
Câu hỏi và Bài tập Sinh 11 trang 19: Giải bài 1, 2, 3 trang 14 SGK Sinh học 11 bài học 3
Với bài viết về Thoát hơi nước, các em đã biết: Khái niệm thoát hơi nước, vai trò của qúa...
Các nguyên tố khoáng thiết yếu trong cây, vai trò của các nguyên tố dinh dưỡng khoáng và nguồn cung cấp - Sinh 11 bài 4
Trong cơ thể thực vật chứa nhiều nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tuy nhiên, chỉ có...
Câu hỏi và Bài tập Sinh 11 trang 24: Giải bài 1, 2 trang 24 SGK Sinh học 11 bài học 4
Với bài viết về vai trò của các nguyên tố khoáng: Nguyên tố đại lượng, Nguyên tố vi...