Hotline 0939 629 809

Môn Sinh học 11

Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hấp thụ và cơ chế hấp thụ - Sinh 11 bài 1
Nước là dung môi hòa tan nhiều muối khoáng. Trong môi trường nước, muối khoáng phân li thành...
Cấu tạo của mạch gỗ, mạch rây? thành phần của dịch mạch gỗ, mạch rây và động lực đẩy dòng mạch gỗ, mạch rây - Sinh 11 bài 2
Trong cây có các dòng vận chuyển vật chất là dòng mạch gỗ và dòng mạch rây. Dòng mạch gỗ...
Câu hỏi và Bài tập Sinh 11 trang 9: Giải bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Sinh học 11
Với bài viết về Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ, các em đã biết được Sự hấp...
Câu hỏi và Bài tập Sinh 11 trang 14: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 14 SGK Sinh học 11 bài học 2
Với bài viết về Vận chuyển các chất trong cây, các em đã biết được: Dòng mạch gỗ, dòng...