Hotline 0939 629 809

Môn Vật lý 7

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và Cách vẽ ảnh - Vật lý 7 bài 5
Thực tế là hầu hết các em đã từng soi gương để chỉnh đầu tóc quần áo cho ngay ngắn và...
Gương cầu lõm là gì? Tính chất ảnh tạo bởi gương cầu lõm và Cách vẽ - Vật lý 7 bài 8
Gương cầu lõm có mặt phản xạ là mặt trong của một phần hình cầu, và như bài học trước...
Sự truyền ánh sáng, Định luật truyền thẳng ánh sáng - Vật lý 7 bài 2
Ánh sáng truyền đi trong không khí với vật tốt rất lớn, gần bằng 300000km/s hay 3.108m/s. Vì...
Gương cầu lồi là gì? Tính chất ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi và cách vẽ - Vật lý 7 bài 7
Nhìn vào gương phẳng ta thấy ảnh của mình ở trong gương. Nếu gương có mặt phản xạ là mặt...
Định luật phản xạ ánh sáng, Gương phẳng - Vật lý 7 bài 4
Dùng đèn pin chiếu một tia sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, (ánh sáng phản xạ trên...
12