Hotline 0939 629 809

Môn Toán 9

Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức - Toán lớp 9
Tìm giá tị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức (biểu thức chứa dấu...
Các công thức Biến đổi Căn thức bậc hai và Bài tập vận dụng - Toán lớp 9
Trong chương 1 toán lớp 9 nội dung chính các em được học về căn thức bậc hai, bậc 3. Để...
Các dạng bài tập về tỉ số lượng giác của góc nhọn - Toán lớp 9
Để giải các bài tập về tỉ số lượng giác của góc nhọn điều trước tiên là các em cần...
Hệ thức về Cạnh và Góc trong tam giác vuông, Bài tập vận dụng - Toán lớp 9
Một số hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông được chúng ta sử dụng để...
Hệ thức Vi-et, Ứng dụng các dạng toán liên quan và Bài tập - Toán lớp 9
Là một phần kiến thức của phương trình bậc 2 một ẩn nhưng hệ thức Vi-ét được ứng dụng...
12