Hotline 0939 629 809

Môn Toán 9

Công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn - Toán lớp 9
Trong tam giác vuông, ngoài định lý Pitago các em đã được giới thiệu còn nhiều hệ thức...
Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức - Toán lớp 9
Tìm giá tị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức (biểu thức chứa dấu...
Các bước Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình - Toán lớp 9 chuyên đề
Là một trong các dạng toán giải hệ phương trình, giải bài toán bằng cách lập hệ phương...
Bài tập về đồ thị hàm số bậc hai, các dạng toán và cách giải - Toán lớp 9
Hàm số bậc hai lớp 9 là một trong những nội dung quan trọng thường hay xuất hiện trong đề thi...
Các dạng bài tập hàm số bậc nhất và Bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Như các em đã biết, hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b trong đó a,...
12