Hotline 0939 629 809

Môn Toán 9

Cách giải hệ phương trình chứa căn thức và bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Giải hệ phương trình chứa căn lớp 9 là một trong những dạng bài tập tương đối khó, để...
Cách giải hệ phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối và Bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Giải hệ phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 9 là một trong những dạng bài tập...
Giải biện luận hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn theo tham số m và Bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Giải biện luận hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn theo tham số m là một dạng toán mang tính khái...
Cách trục căn thức ở mẫu, rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2 và Bài tập có đáp án - Toán 9 chuyên đề
Trục căn thức ở mẫu là một trong những bước toán quan trọng trong quá trình rút gọn biểu...
Tìm giá trị của x để biểu thức nguyên - Toán 9 chuyên đề
Tìm giá trị của x để biểu thức đạt giá trị nguyên là một trong nhưng dạng toán lớp 9...
Cách giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn với phương pháp thế và phương pháp cộng đại số - Toán lớp 9
Trong chương trình lớp 9, phương trình bậc nhất 2 ẩn có 2 phương pháp để giải, đó là...
Cách tìm giá trị nhỏ nhất (GTNN), giá trị lớn nhất (GTLN) bằng bất đẳng thức Cô-si (Cauchy) - Toán 9 chuyên đề
Bất đẳng thức Cô-si (Cauchy) và bất đẳng thức Bunhiacopxki là những bất đẳng thức phổ...
Cách giải phương trình bậc 4 và bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Giải phương trình bậc 4 dạng tổng quát dạng ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0  là một trong những dạng...
Cách giải phương trình bậc 3 và bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Giải phương trình bậc 3 dạng tổng quát ax3 + bx2 + cx + d = 0 là một dạng toán khó và chúng ta ít...
Cách tìm Hệ số góc của đường thẳng, Công thức tính góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox, bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Tính góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục hoành Ox, hay tìm hệ số góc của đường...
Cách giải hệ phương trình có chứa tham số m - Toán 9 chuyên đề
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số ở lớp 9 là một trong những dạng toán xuất...
Giải và biện luận phương trình bậc 2 theo tham số m - Toán 9 chuyên đề
Phương trình bậc 2 một ẩn là một trong những dạng toán hay gặp trong các đề thi vào lớp 10,...
Cách giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối có tham số m - Toán 9 chuyên đề
Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối là dạng toán rất dễ gây nhầm lẫn cho nhiều...
Cách giải phương trình bậc 2 chứa ẩn ở mẫu - Toán lớp 9
Là một trong những dạng toán giải phương trình quy về phương trình bậc hai, phương trình chứa...
Cách giải phương trình trùng phương, phương trình tích - Toán lớp 9
Để giải phương trình bậc 4 trùng phương chúng ta có 2 phương pháp để giải, cách thứ nhất...
Lý thuyết đường tròn lớp 9: Tổng hợp đầy đủ, ngắn gọn chi tiết tính chất của đường tròn - Toán lớp 9
Bên cạnh khối kiến thức về tam giác, các hệ thức lượng trong tam giác vuông thì kiến khối...
Các dạng bài tập toán về Đường tròn và cách giải - toán lớp 9
Nội dung kiến thức về đường tròn trong chương trình toán 9 khá nhiều, đặc biệt các dạng...
Bài tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông có lời giải - Toán lớp 9 chuyên đề
Hệ thức lượng trong tam giác vuông là một trong những kiến thức trọng tâm mà các em cần nắm...
Hệ thức Vi-et, Ứng dụng các dạng toán liên quan và Bài tập - Toán lớp 9
Là một phần kiến thức của phương trình bậc 2 một ẩn nhưng hệ thức Vi-ét được ứng dụng...
Các dạng toán về căn bậc 2, căn bậc 3 và cách giải - toán lớp 9
Căn bậc 2 và căn bậc 3 là bài đầu tiên trong chương trình đại số toán lớp 9, đây là nội...
Các dạng toán Phương trình bậc 2 một ẩn, cách giải và tính nhẩm nghiệm nhanh - Toán lớp 9
Sau khi đã làm quen với hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, thì phương trình bậc 2 một ẩn chính...
Toán 9 - Tam giác, định lý pitago và các công thức góc và cạnh trong tam giác vuông
Tam giác vuông với các định lý Pitago, tỉ số giữa các góc nhọn trong tam giác vuông, công thức...
Công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn - Toán lớp 9
Trong tam giác vuông, ngoài định lý Pitago các em đã được giới thiệu còn nhiều hệ thức...
Hệ thức về Cạnh và Góc trong tam giác vuông, Bài tập vận dụng - Toán lớp 9
Một số hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông được chúng ta sử dụng để...
Các dạng bài tập về tỉ số lượng giác của góc nhọn - Toán lớp 9
Để giải các bài tập về tỉ số lượng giác của góc nhọn điều trước tiên là các em cần...
Các công thức Biến đổi Căn thức bậc hai và Bài tập vận dụng - Toán lớp 9
Trong chương 1 toán lớp 9 nội dung chính các em được học về căn thức bậc hai, bậc 3. Để...
Bài tập về đồ thị hàm số bậc hai, các dạng toán và cách giải - Toán lớp 9
Hàm số bậc hai lớp 9 là một trong những nội dung quan trọng thường hay xuất hiện trong đề thi...
Các bước Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình - Toán lớp 9 chuyên đề
Là một trong các dạng toán giải hệ phương trình, giải bài toán bằng cách lập hệ phương...
Tim điều kiện m để giá trị của biểu thức nghiệm đạt Giá trị lớn nhất, Giá trị nhỏ nhất - Toán 9 chuyên đề
HayHocHoi đã chia sẻ với các em bài viết về Cách tìm Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất...
Cách tìm điều kiện để biểu thức căn thức có nghĩa (xác định) và bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Là một trong những dạng toán cơ bản lớp 9, dạng toán tìm điều kiện xác định của biểu...
Bài tập về xét vị trí tương đối của 2 đường thẳng và cách giải - Toán 9 chuyên đề
Câu hỏi đặt ra là: Có mấy vị trí tương đối của hai đường thẳng. Nếu hai đường thẳng...
Cách tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua - Toán 9 chuyên đề
Cách tìm điểm cố định mà đồ thị hàm số luôn đi qua hay chứng minh đồ thị hàm số luôn...
Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm (Viết phương đường thẳng đi qua 2 điểm) - Toán 9 chuyên đề
Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm hay viết phương trình hàm số bậc...
Cách chứng minh các điểm (4 điểm) cùng thuộc một đường tròn - Toán 9 chuyên đề
Chứng minh các điểm (thường là 4 điểm) cùng thuộc một đường tròn là dạng bài tập phổ...
12