Hotline 0939 629 809

Môn Toán 9

Cách chứng minh các điểm (4 điểm) cùng thuộc một đường tròn - Toán 9 chuyên đề
Chứng minh các điểm (thường là 4 điểm) cùng thuộc một đường tròn là dạng bài tập phổ...
Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm (Viết phương đường thẳng đi qua 2 điểm) - Toán 9 chuyên đề
Xác định a, b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua hai điểm hay viết phương trình hàm số bậc...
Các dạng bài tập hàm số bậc nhất và Bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Như các em đã biết, hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b trong đó a,...
Cách giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn với phương pháp thế và phương pháp cộng đại số - Toán lớp 9
Trong chương trình lớp 9, phương trình bậc nhất 2 ẩn có 2 phương pháp để giải, đó là...
Cách giải phương trình bậc 2 chứa ẩn ở mẫu - Toán lớp 9
Là một trong những dạng toán giải phương trình quy về phương trình bậc hai, phương trình chứa...