Hotline 0939 629 809

Môn Toán 9

Cách giải hệ phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối và Bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Giải hệ phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối lớp 9 là một trong những dạng bài tập...
Giải biện luận hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn theo tham số m và Bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Giải biện luận hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn theo tham số m là một dạng toán mang tính khái...
Cách trục căn thức ở mẫu, rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2 và Bài tập có đáp án - Toán 9 chuyên đề
Trục căn thức ở mẫu là một trong những bước toán quan trọng trong quá trình rút gọn biểu...
Tìm giá trị của x để biểu thức nguyên - Toán 9 chuyên đề
Tìm giá trị của x để biểu thức đạt giá trị nguyên là một trong nhưng dạng toán lớp 9...
Cách giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn với phương pháp thế và phương pháp cộng đại số - Toán lớp 9
Trong chương trình lớp 9, phương trình bậc nhất 2 ẩn có 2 phương pháp để giải, đó là...
Cách tìm giá trị nhỏ nhất (GTNN), giá trị lớn nhất (GTLN) bằng bất đẳng thức Cô-si (Cauchy) - Toán 9 chuyên đề
Bất đẳng thức Cô-si (Cauchy) và bất đẳng thức Bunhiacopxki là những bất đẳng thức phổ...
Cách giải phương trình bậc 4 và bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Giải phương trình bậc 4 dạng tổng quát dạng ax4 + bx3 + cx2 + dx + e = 0  là một trong những dạng...
Cách giải phương trình bậc 3 và bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Giải phương trình bậc 3 dạng tổng quát ax3 + bx2 + cx + d = 0 là một dạng toán khó và chúng ta ít...
Cách tìm Hệ số góc của đường thẳng, Công thức tính góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox, bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Tính góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục hoành Ox, hay tìm hệ số góc của đường...
Các dạng bài tập hàm số bậc nhất và Bài tập vận dụng - Toán 9 chuyên đề
Như các em đã biết, hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức y = ax + b trong đó a,...
Cách giải hệ phương trình có chứa tham số m - Toán 9 chuyên đề
Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn chứa tham số ở lớp 9 là một trong những dạng toán xuất...
Giải và biện luận phương trình bậc 2 theo tham số m - Toán 9 chuyên đề
Phương trình bậc 2 một ẩn là một trong những dạng toán hay gặp trong các đề thi vào lớp 10,...