Hotline 0939 629 809

Môn Toán 9

Cách tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức - Toán lớp 9
Tìm giá tị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của biểu thức (biểu thức chứa dấu...
Công thức hệ thức lượng trong tam giác vuông, tỉ số lượng giác của góc nhọn - Toán lớp 9
Trong tam giác vuông, ngoài định lý Pitago các em đã được giới thiệu còn nhiều hệ thức...
Các dạng bài tập toán về Đường tròn và cách giải - toán lớp 9
Nội dung kiến thức về đường tròn trong chương trình toán 9 khá nhiều, đặc biệt các dạng...
Các dạng toán Phương trình bậc 2 một ẩn, cách giải và tính nhẩm nghiệm nhanh - Toán lớp 9
Sau khi đã làm quen với hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn, thì phương trình bậc 2 một ẩn chính...
Cách giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn với phương pháp thế và phương pháp cộng đại số - Toán lớp 9
Trong chương trình lớp 9, phương trình bậc nhất 2 ẩn có 2 phương pháp để giải, đó là...
12