Hotline 0939 629 809

Môn Toán 11

Ôn tập toán 11 - Phương trình lượng giác và bài tập áp dụng
Sau khi ôn tập về các hàm số lượng giác, các phép biến đổi đối với hàm số lượng giác,...
Ôn tập toán 11 - hàm số lượng giác và bài tập áp dụng
Hàm số lượng giác trong kiến thức toán 11 là một trong những phần kiến thức rộng với nhiều...
Nhị thức Niu Tơn (Newton) và bài tập áp dụng - Toán 11
Trong chuyên đề tổ hợp xác suất thì nhị thức Niu tơn (Newton) là một phần khá hay thường có...
Các dạng toán về đạo hàm của hàm số, cách tính và bài tập áp dụng - toán lớp 11
Đạo hàm là một trong những nội dung kiến thức quan trọng và thường xuất hiện trong các đề...