Hotline 0939 629 809

Môn Toán 11

Giải bài 3 trang 135 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
 Một thư viện thống kế số lượng sách được mượn mỗi ngày trong ba tháng ở bảng sau:...
Giải bài 2 trang 135 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Người ta đếm số xe ô tô đi qua một trạm thu phí mỗi phút trong khoảng thời gian từ 9 giờ...
Giải bài 1 trang 134 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Anh Văn ghi lại cự li 30 lần ném lao của minh ở bảng sau (đơn vị: mét)...
Giải bài 4 trang 126 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hai điểm A, B nằm ngoài mặt phẳng (α) và đường thẳng d cắt (α). Giả sử đường...
Giải bài 3 trang 126 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
 Vẽ hình biểu diễn của một hình vuông nội tiếp trong một hình tròn.
Giải bài 2 trang 126 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Vẽ hình biểu diễn của một lục giác đều...
Giải bài 1 trang 126 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?...
Giải bài 5 trang 120 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Để làm một khung lồng đèn kéo quân hình lăng trụ lục giác ABCDEF.A'B'C'D'E'F'...
Giải bài 4 trang 120 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Gọi G1 và G2 lần lượt là trọng tâm của hai tam giác BDA' và B'D'C...
Giải bài 6 trang 120 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Chỉ ra các mặt phẳng song song trong mỗi hình sau. Tìm thêm một số ví dụ khác về các mặt...
Giải bài 3 trang 120 Toán 11 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho hai hình vuông ABCD và ABEF ở hai mặt phẳng khác nhau. Trên các đường chéo AC và BF lần lượt...