Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 8

Phản ứng hóa học là gì? diễn biến của phản ứng hóa học, ví dụ và bài tập - Hóa 8 bài 13
Trong thực tế, có nhiều phản ứng hóa học mà các em đã được thấy, ví dụ như đánh que diêm...
Cách Pha chế dung dịch theo nồng đồ cho trước và Cách tính để pha loãng dung dịch - Hóa 8 bài 43
Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch (nồng độ phần trăm, nồng độ mol) qua bài học...
Dung dịch là gì? Dung dịch bão hòa, chưa bão hòa là gì? Chất tan và Dung môi - Hóa 8 bài 40
Trong thí nghiệm hóa học hay trong đời sống hàng ngày các em thường hòa tan nhiều chất như...
Phản ứng thế là gì? Cách điều chế Hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp - Hóa 8 bài 33
Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp người ta đều cần dùng khí Hiđro. Phản ứng thế...
Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị - Hóa 8 bài 10
Như các em đã biết, nguyên tử có khả năng liên kết với nhau và hóa trị là con số thể hiện...