Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 8

Giải bài 6 trang 101 SGK Hoá 8: Luyện tập điều chế Oxi, phân loại Oxít, Sự Oxi hoá, phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá hợp
Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy, vì...
Giải bài 7 trang 101 SGK Hoá 8: Luyện tập điều chế Oxi, phân loại Oxít, Sự Oxi hoá, phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá hợp
Hãy chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây:...
Giải bài 8 trang 101 SGK Hoá 8: Luyện tập điều chế Oxi, phân loại Oxít, Sự Oxi hoá, phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá hợp
Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung...
Giải bài 1 trang 131 SGK Hoá 8: Luyện tập tính chất của nước, định nghĩa, phân loại, cách gọi tên Axit, Bazơ, Muối
Tương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng được với nước tạo thành...
Giải bài 4 trang 132 SGK Hoá 8: Luyện tập tính chất của nước, định nghĩa, phân loại, cách gọi tên Axit, Bazơ, Muối
Cho biết khối lượng mol của một oxit kim loại là 160gam, thành phần về khối lượng của kim...
Giải bài 1 trang 149 SGK Hoá 8: Cách pha chế, pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước
Làm bay hơi 60g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%...
Giải bài 2 trang 149 SGK Hoá 8: Cách pha chế, pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước
Đun nhẹ 20g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu...
Giải bài 3 trang 149 SGK Hoá 8: Cách pha chế, pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước
Cân lấy 10,6g Na2CO3 cho cốc chia độ có dung tích 0,5 lít. Rót từ từ nước cất vào cốc cho...
Giải bài 4 trang 149 SGK Hoá 8: Cách pha chế, pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước
Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng, bằng cách thực hiện các...