Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 8

Định luật bảo toàn Khối lượng, Công thức tính và Bài tập vận dụng - Hóa 8 bài 15
Định luật bảo toàn khối lượng là một trong những định luật quan trọng mà các em được...
Mol là gì, cách tính Khối lượng Mol và Thể tích Mol của chất khí - hoá 8 bài 18
Mol là lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó, đây là đại lượng...
Cách chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và số mol lượng chất - hoá 8 bài 19
Công thức tính khối lượng, thể tích hay số mol trong hoá học là việc mà các em học sinh hoặc...
Cách viết và cân bằng phương trình hoá học - hoá lớp 8
Phương pháp cân bằng phương trình hóa học trong hóa lớp 8 giúp các em làm quen với một trong...
Phản ứng Oxi hóa - khử, sự Oxi hóa, sự khử là gì và bài tập - hóa 8 bài 32
Các em đã biết tính chất hóa học của Hidro qua bài viết trước, bài viết này chúng ta sẽ làm...