Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 8

Dung dịch là gì? Dung dịch bão hòa, chưa bão hòa là gì? Chất tan và Dung môi - Hóa 8 bài 40
Trong thí nghiệm hóa học hay trong đời sống hàng ngày các em thường hòa tan nhiều chất như...
Phản ứng thế là gì? Cách điều chế Hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp - Hóa 8 bài 33
Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp người ta đều cần dùng khí Hiđro. Phản ứng thế...
Hóa trị là gì? Quy tắc, cách tính hóa trị của nguyên tố, nhóm nguyên tử hóa học và Bảng hóa trị - Hóa 8 bài 10
Như các em đã biết, nguyên tử có khả năng liên kết với nhau và hóa trị là con số thể hiện...
Công thức hóa học của đơn chất, hợp chất, cách viết, ý nghĩa và bài tập - Hóa 8 bài 9
Chất được tạo nên từ các nguyên tố, đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố còn hợp...
Nguyên tố hoá học, bảng ký hiệu, nguyên tử khối và bài tập - hoá 8 bài 5
Trong thực tế, khi mua thực phẩm đóng hộp các em thường thấy trên nhãn có ghi hàm lượng,...