Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 8

Nguyên tử là gì? lớp Electron là gì? Cấu tạo hạt nhân nguyên tử - Hóa 8 bài 4
Các em đã biết mọi vật thể trong tự nhiên cũng như nhân tạo đều tạo ra từ chất này hay...
Bài tập luyện tập về Oxi, Oxit, Sự Oxi hóa, Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy - Hóa 8 bài 29
Trong các bài học trước, các em đã được tìm hiểu về Oxi, phân loại Oxit, sự oxi hóa, phản...
Sự Oxi hoá là gì, Phản ứng Hoá hợp là gì, Ứng dụng của Oxi và bài tập - hoá 8 bài 25
Ở bài trước, các em đã học về tính chất hoá học của oxi, đã biết Oxi phản ứng với hầu...
Không khí là gì, có tính chất gì ? Sự cháy và sự Oxi hóa chậm là gì? Ví dụ - Hóa 8 bài 28
Từ thực tế các em thấy, khi có gió to thì đám cháy càng bùng cháy lớn hơn. Như vậy, không khí...
Phản ứng hóa học là gì? diễn biến của phản ứng hóa học, ví dụ và bài tập - Hóa 8 bài 13
Trong thực tế, có nhiều phản ứng hóa học mà các em đã được thấy, ví dụ như đánh que diêm...