Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 8

Giải bài 6 trang 101 SGK Hoá 8: Luyện tập điều chế Oxi, phân loại Oxít, Sự Oxi hoá, phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá hợp
Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy, vì...
Giải bài 7 trang 101 SGK Hoá 8: Luyện tập điều chế Oxi, phân loại Oxít, Sự Oxi hoá, phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá hợp
Hãy chỉ ra những phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa trong các phản ứng cho dưới đây:...
Giải bài 8 trang 101 SGK Hoá 8: Luyện tập điều chế Oxi, phân loại Oxít, Sự Oxi hoá, phản ứng phân huỷ, phản ứng hoá hợp
Để chuẩn bị cho buổi thí nghiệm thực hành của lớp cần thu 20 lọ khí oxi, mỗi lọ có dung...
Giải bài 1 trang 131 SGK Hoá 8: Luyện tập tính chất của nước, định nghĩa, phân loại, cách gọi tên Axit, Bazơ, Muối
Tương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng được với nước tạo thành...
Giải bài 4 trang 132 SGK Hoá 8: Luyện tập tính chất của nước, định nghĩa, phân loại, cách gọi tên Axit, Bazơ, Muối
Cho biết khối lượng mol của một oxit kim loại là 160gam, thành phần về khối lượng của kim...
Giải bài 1 trang 149 SGK Hoá 8: Cách pha chế, pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước
Làm bay hơi 60g nước từ dung dịch có nồng độ 15% được dung dịch mới có nồng độ 18%...
Giải bài 2 trang 149 SGK Hoá 8: Cách pha chế, pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước
Đun nhẹ 20g dung dịch CuSO4 cho đến khi nước bay hơi hết, người ta thu được chất rắn màu...
Giải bài 3 trang 149 SGK Hoá 8: Cách pha chế, pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước
Cân lấy 10,6g Na2CO3 cho cốc chia độ có dung tích 0,5 lít. Rót từ từ nước cất vào cốc cho...
Giải bài 4 trang 149 SGK Hoá 8: Cách pha chế, pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước
Hãy điền những giá trị chưa biết vào những ô trống trong bảng, bằng cách thực hiện các...
Giải bài 5 trang 149 SGK Hoá 8: Cách pha chế, pha loãng một dung dịch theo nồng độ cho trước
Tìm độ tan của một muối trong nước bằng phương pháp thực nghiệm người ta có được những...
Giải bài 2 trang 151 SGK Hoá 8: Luyện tập Công thức tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol, cách pha chế dung dịch
Bạn em đã pha loãng axit bằng cách rót từ từ 20g dung dịch H2SO4 50% vào nước và sau đó thu...
Giải bài 3 trang 151 SGK Hoá 8: Luyện tập Công thức tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol, cách pha chế dung dịch
Biết SK2SO4 = 11,1g. Hãy tính nồng độ phần trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ...
Nồng độ Mol, Nồng độ phần trăm của dung dịch: Bài tập luyện tập - Hóa 8 bài 44
Nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch là 2 trong số những công thức quan trọng...
Cách Pha chế dung dịch theo nồng đồ cho trước và Cách tính để pha loãng dung dịch - Hóa 8 bài 43
Chúng ta đã biết cách tính nồng độ dung dịch (nồng độ phần trăm, nồng độ mol) qua bài học...
Axit, Bazơ, Muối và Nước: Bài tập luyện tập về Axit Bazơ Muối - Hóa 8 bài 38
Axit Bazơ Muối và Nước là những hợp chất phổ biến chúng ta gặp thường xuyên và xuyên suốt...
Bài tập luyện tập về Oxi, Oxit, Sự Oxi hóa, Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy - Hóa 8 bài 29
Trong các bài học trước, các em đã được tìm hiểu về Oxi, phân loại Oxit, sự oxi hóa, phản...
Giải bài 4 trang 75 SGK Hoá 8: Cách tính theo phương trình hoá học
Cacbon oxit CO tác dụng với khí oxi tạo ra cacbon đioxit. Hãy viết phương trình hóa học....
Giải bài 2 trang 60 SGK Hoá 8: Luyện tập phản ứng hoá học, phương trình hoá học, định luật bảo toàn khối lượng
Khẳng định sau gồm hai ý: "Trong phản ứng hóa học chỉ phân tử biến đổi còn các nguyên tử...
Giải bài 1 trang 60 SGK Hoá 8: Luyện tập phản ứng hoá học, phương trình hoá học, định luật bảo toàn khối lượng
Hình dưới đây là sơ đồ tương trựng cho phản ứng: Giữa khí N2 và khí H2 tạo ra amoniac NH3...
Giải bài 4 trang 61 SGK Hoá 8: Luyện tập phản ứng hoá học, phương trình hoá học, định luật bảo toàn khối lượng
Biết rằng khí etilen C2H4 cháy là xảy ra phản ứng với khí O2 sinh ra khí cacbon đioxit CO2 và...
Giải bài 3 trang 61 SGK Hoá 8: Luyện tập phản ứng hoá học, phương trình hoá học, định luật bảo toàn khối lượng
Canxi cacbonat là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xảy ra phản ứng hóa học sau:...
Bài tập luyện tập phản ứng hóa học, định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hóa học - Hóa 8 bài 17
Ở các bài học trước các em đã tìm hiểu khái niệm về hiện tượng hóa học phản ứng hóa...