Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 8

Giải bài 2 trang 57 SGK Hoá 8: Các bước lập phương trình hoá học
Cho sơ đồ của các phản ứng sau: a) Na + O2 → Na2O.
Giải bài 1 trang 57 SGK Hoá 8: Các bước lập phương trình hoá học
Phương trình hóa học biểu diễn gì, gồm công thức hóa học của những chất nào?...
Cách lập phương trình hóa học, ý nghĩa của phương trình hóa học và Bài tập - Hóa 8 bài 16
Theo định luật bảo toàn khối lượng thì số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất...
Giải bài 3 trang 34 SGK Hoá 8: Công thức hoá học của đơn chất, hợp chất
Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau: a) Canxi oxit (vôi sống),...
Giải bài 2 trang 33 SGK Hoá 8: Công thức hoá học của đơn chất, hợp chất
Cho công thức hóa học của các chất sau: a) Khí clo Cl2....
Giải bài 3 trang 54 SGK Hoá 8: Công thức Định luật bảo toàn khối lượng
 Đốt cháy hết 9g kim loại magie Mg trong không khí thu được 15g hợp chất magie oxit MgO...
Giải bài 2 trang 54 SGK Hoá 8: Công thức Định luật bảo toàn khối lượng
Trong phản ứng ở thí nghiệm trên, cho biết khối lượng của natri sunfat Na2SO4 là 14,2g khối...
Giải bài 1 trang 54 SGK Hoá 8: Công thức Định luật bảo toàn khối lượng
Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng. Giải thích vì sao khi một phản ứng hóa học xảy...
Định luật bảo toàn Khối lượng, Công thức tính và Bài tập vận dụng - Hóa 8 bài 15
Định luật bảo toàn khối lượng là một trong những định luật quan trọng mà các em được...
Phản ứng hóa học là gì? diễn biến của phản ứng hóa học, ví dụ và bài tập - Hóa 8 bài 13
Trong thực tế, có nhiều phản ứng hóa học mà các em đã được thấy, ví dụ như đánh que diêm...
Giải bài 5 trang 71 SGK Hoá 8: Cách tính theo công thức hoá học
Hãy tìm công thức hóa học của khí A. Khí A nặng hơn khí hiđro 17 lần....
Sự biến đổi chất: Hiện tượng vật lý và Hiện tượng hóa học của sự biến đổi chất - Hóa 8 bài 12
Trong thực tế các em hay gặp các trường hợp như: Nước đá (rắn) lấy ra khỏi tủ lạnh để...
Giải bài 3 trang 71 SGK Hoá 8: Cách tính theo công thức hoá học
Công thức hóa học của đường là C12H22O11....
Tính chất hóa học, công thức cấu tạo của Nước H2O và bài tập - hóa 8 bài 36
Nước H2O là một trong những chất rất quen thuộc và đóng vai trò quan trọng trong đời sống...
Giải bài 3 trang 75 SGK Hoá 8: Cách tính theo phương trình hoá học
Có phương trình hóa học sau: CaCO3 → Cao + CO2....
Giải bài 2 trang 75 SGK Hoá 8: Cách tính theo phương trình hoá học
Lưu huỳnh (S) cháy trong không khí sinh ra chất khí mùi hắc, gây ho đó là lưu huỳnh đioxit (khí...
Giải bài 5 trang 76 SGK Hoá 8: Cách tính theo phương trình hoá học
Hãy tìm thể tích khí oxi đủ để đốt cháy hết 11,2 lít khí A. Biết rằng:...
Giải bài 1 trang 75 SGK Hoá 8: Cách tính theo phương trình hoá học
Sắt tác dụng với axit clohiđric : Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑. Nếu có 2,8g sắt tham gia phản ứng em...
Cách tính theo phương trình hoá học và bài tập vận dụng - hoá 8 bài 22
Tính theo phương trình hóa học là một dạng bài tập quan trọng trong chương trình hóa học 8 nói...
Giải bài 1 trang 71 SGK Hoá 8: Cách tính theo công thức hoá học
Tìm thành phần phần trăm (theo khối lượng) các nguyên tố hóa học có trong những hợp chất...
Giải bài 4 trang 71 SGK Hoá 8: Cách tính theo công thức hoá học
Một loại oxit đồng màu đen có khối lượng mol phân tử là 80g. Oxit này có thành phần là 80% Cu...
Giải bài 2 trang 71 SGK Hoá 8: Cách tính theo công thức hoá học
Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau...
Cách tính theo công thức hoá học và bài tập vận dụng - hoá 8 bài 21
Nếu biết công thức hoá học của 1 chất các em có thể xác định được tỉ lệ phần trăm...
Giải bài 3 trang 69 SGK Hoá 8: Tỉ khối của chất khí, công thức tính tỉ khối
Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm) khí hiđro, khí...
Giải bài 1 trang 69 SGK Hoá 8: Tỉ khối của chất khí, công thức tính tỉ khối
Có những khí sau: N2 , O2 ,Cl2 , CO , SO2. Hãy cho biết:...
Tỉ khối là gì, công thức và cách tính tỉ khối của chất khí, hỗn hợp khí - hoá 8 bài 20
Khi học về tính chất của một chất khí nào đó, câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để...
Giải bài 6 trang 51 SGK Hoá 8: Phản ứng hoá học
Khi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa cacbon và khí oxi....
Giải bài 5 trang 51 SGK Hoá 8: Phản ứng hoá học
Bỏ qủa trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng...
Giải bài 4 trang 50 SGK Hoá 8: Phản ứng hoá học
Ghép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ thích hợp chọn trong khung:...
Giải bài 3 trang 50 SGK Hoá 8: Phản ứng hoá học
Ghi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy...
Giải bài 2 trang 50 SGK Hoá 8: Phản ứng hoá học
Vì sao nói được: Khi chất có phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim...
Giải bài 1 trang 50 SGK Hoá 8: Phản ứng hoá học
a) Phản ứng hóa học là gì? Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia) là sản...
Giải bài 2 trang 47 SGK Hoá 8: Sự biến đổi chất
Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đều là hiện tượng hóa học, đâu là hiện...