Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 8

Giải bài 4 trang 125 SGK Hoá 8: Tính chất hoá học của Nước H2O, Cấu tạo phân tử của nước
Tính khối lượng nước ở trạng thái lỏng sẽ thu được khí đốt cháy hoàn toàn 112l khí hiđro...
Giải bài 6 trang 125 SGK Hoá 8: Tính chất hoá học của Nước H2O, Cấu tạo phân tử của nước
Hãy kể tên những dẫn chứng về vai trò quan trọng của nước trong đời sống mà em nhìn thấy...
Phản ứng thế là gì? Cách điều chế Hiđro trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp - Hóa 8 bài 33
Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp người ta đều cần dùng khí Hiđro. Phản ứng thế...
Giải bài 5 trang 117 SGK Hoá 8: Điều chế Hidro H2 trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp, phản ứng thế
Cho 22,4g sắt tác dụng với dung dịch loãng có chứa 24,5g axit sunfuric...
Giải bài 4 trang 117 SGK Hoá 8: Điều chế Hidro H2 trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp, phản ứng thế
Trong phòng thí nghiệm hóa học có các kim loại kẽm và sắt, dung dịch HCl và axit H2SO4...
Giải bài 3 trang 117 SGK Hoá 8: Điều chế Hidro H2 trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp, phản ứng thế
Khi thu khí oxi vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí phải để vị trí ống nghiệm như thế...
Giải bài 2 trang 117 SGK Hoá 8: Điều chế Hidro H2 trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp, phản ứng thế
Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng...
Giải bài 1 trang 117 SGK Hoá 8: Điều chế Hidro H2 trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp, phản ứng thế
Những phản ứng hóa học nào dưới đây có thể được dùng để điều chế hiđro trong phòng thi...
Phản ứng Oxi hóa - khử, sự Oxi hóa, sự khử là gì và bài tập - hóa 8 bài 32
Các em đã biết tính chất hóa học của Hidro qua bài viết trước, bài viết này chúng ta sẽ làm...
Giải bài 5 trang 113 SGK Hoá 8: Sự oxi hoá, sự khử, phản ứng Oxi Hoá - Khử
Trong phòng thí nghiệm người ta dùng khí hiđro để khử sắt(II) oxit và thu được 11,2 g Fe...
Giải bài 4 trang 113 SGK Hoá 8: Sự oxi hoá, sự khử, phản ứng Oxi Hoá - Khử
Trong phòng thí nghiệm người ta đã dùng cacbon oxit CO để khử 0,2 mol Fe3O4 và dùng khí hiđro để...
Giải bài 3 trang 113 SGK Hoá 8: Sự oxi hoá, sự khử, phản ứng Oxi Hoá - Khử
Hãy lập các phương trình hóa học theo các sơ đồ sau:...