Hotline 0939 629 809

Giải bài 4 trang 151 SGK Hoá 8: Luyện tập Công thức tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol, cách pha chế dung dịch

15:45:2228/12/2022

Trong 800ml của một dung dịch có chứa 8g NaOH...

Bài 4 trang 151 SGK Hóa 8: Trong 800ml của một dung dịch có chứa 8g NaOH. 

a) Tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1M?

Giải bài 4 trang 151 SGK Hóa 8:

a) Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH.

- Theo bài ra, ta có: 

 

Đổi đơn vị: 800ml = 0,8(lít)

Vậy ta có nồng độ mol của dung dịch NaOH là:

 

hayhochoi vn

b) Tính lượng nước cần thêm

- Ta tính số mol NaOH có trong 200ml (=0,2 lít) dung dịch NaOH 0,25M là:

 

- Vậy thể tích dung dịch sau khi thêm để được dung dịch NaOH 0,1M là:

 

Nên thể tích của nước cần dùng để pha loãng 200ml dung dịch NaOH 0,25M để dung dịch NaOH 0,1M là:

VH2O = 500 - 200 = 300ml.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan