Hotline 0939 629 809

Giải bài 1 trang 131 SGK Hoá 8: Luyện tập tính chất của nước, định nghĩa, phân loại, cách gọi tên Axit, Bazơ, Muối

13:30:0528/12/2022

Tương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng được với nước tạo thành bazơ tan và giải phóng khí hiđro....

Bài 1 trang 131 SGK Hóa 8: Tương tự như natri, các kim loại kali K và canxi Ca cũng tác dụng được với nước tạo thành bazơ tan và giải phóng khí hiđro.

a) Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) Các phản ứng hóa học trên thuộc loại phản ứng hóa học nào?

Giải bài 1 trang 131 SGK Hóa 8:

a) Phương trình phản ứng xảy ra là:

2K + 2H2O → 2KOH + H2

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

b) Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử.

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan