Hotline 0939 629 809

Giải Toán 11 SGK Kết nối Tri thức tập 1

Giải bài 3.11 trang 69 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là:...
Giải bài 3.10 trang 69 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Nhóm chứa mốt của mẫu số liệu này là:...
Giải bài 3.9 trang 69 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Mẫu số liệu ghép nhóm này có số mốt là:...
Giải bài 3.8 trang 69 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Giá trị đại diện của nhóm [20; 40) là...
Giải bài 3.7 trang 67 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Phỏng vấn một số học sinh khối 11 về thời gian (giờ) ngủ của một buổi tối, thu được...
Giải bài 3.6 trang 67 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Điểm thi môn Toán (thang điểm 100, điểm được làm tròn đến 1) của 60 thí sinh...
Giải bài 3.5 trang 67 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Tuổi thọ (năm) của 50 bình ắc quy ô tô được cho như sau:...
Giải bài 3.4 trang 67 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Quãng đường (km) đi từ nhà đến nơi làm việc của 40 công nhân một nhà máy được ghi lại...
Giải bài 2.32 trang 57 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Một hình vuông màu vàng có cạnh 1 đơn vị dài được chia thành chín hình vuông nhỏ...
Giải bài 2.8 trang 51 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Xác định công sai, số hạng thứ 5, số hạng tổng quát và số hạng thứ 100...
Giải bài 3.3 trang 61 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Thời gian ra sân (giờ) của một số cựu cầu thủ ở giải ngoại hạng Anh qua các thời kì...
Giải bài 3.2 trang 61 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Số sản phẩm một công nhân làm được trong một ngày được cho như sau:...
Giải bài 3.1 trang 61 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Trong các mẫu số liệu sau, mẫu nào là mẫu số liệu ghép nhóm? ...
Giải bài 2.31 trang 57 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Mặt sàn tầng một (tầng trệt) của một ngôi nhà cao hơn mặt sân 0,5 m...
Giải bài 2.30 trang 57 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Tìm ba số, biết theo thứ tự chúng lập thành cấp số cộng và có tổng bằng 21...
Giải bài 2.29 trang 57 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Chứng minh rằng: Trong một cấp số cộng (un),...
Giải bài 2.28 trang 57 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Tế bào E. Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi một lần...
Giải bài 2.27 trang 57 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Từ 0 giờ đến 12 giờ trưa, chuông của một chiếc đồng hồ quả lắc sẽ đánh bao nhiêu...
Giải bài 2.26 trang 56 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Tổng 100 số hạng đầu của dãy số (un) với u­n = 2n – 1 là...
Giải bài 2.25 trang 56 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Trong các dãy số cho bởi công thức truy hồi sau, dãy số nào là cấp số nhân?...
Giải bài 2.24 trang 56 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho dãy số (un) với un = 3n + 6. Khẳng định nào sau đây là đúng?...
Giải bài 2.23 trang 56 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Cho dãy số (số hạng sau bằng một nửa số hạng liền trước nó)...
Giải bài 2.22 trang 56 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Khẳng định nào sau đây là sai?...
Giải bài 2.21 trang 55 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Một loại thuốc được dùng mỗi ngày một lần. Lúc đầu nồng độ thuốc trong máu...
Giải bài 2.20 trang 55 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Vào năm 2020, dân số của một quốc gia là khoảng 97 triệu người và tốc độ tăng trưởng dân...
Giải bài 2.19 trang 55 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Một công ty xây dựng mua một chiếc máy ủi với giá 3 tỉ đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng...
Giải bài 2.18 trang 55 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Một cấp số nhân có số hạng đầu bằng 5 và công bội bằng 2...
Giải bài 2.17 trang 55 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Một cấp số nhân có số hạng thứ 6 bằng 96 và số hạng thứ 3 bằng 12...
Giải bài 2.16 trang 55 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Viết năm số hạng đầu của mỗi dãy số (un) sau và xem nó có phải là cấp số nhân không...
Giải bài 2.15 trang 55 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Xác định công bội, số hạng thứ 5, số hạng tổng quát và số hạng thứ 100 của mỗi cấp...
Giải bài 2.14 trang 51 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Vào năm 2020, dân số của một thành phố là khoảng 1,2 triệu người...
Giải bài 2.13 trang 51 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Một kiến trúc sư thiết kế một hội trường với 15 ghế ngồi ở hàng thứ nhất...
Giải bài 2.12 trang 51 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của...
Giải bài 2.11 trang 51 Toán 11 tập 1 SGK Kết nối tri thức
Một cấp số cộng có số hạng đầu bằng 5 và công sai bằng 2...