Hotline 0939 629 809

Ngoại ngữ

Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn, công thức và bài tập áp dụng - Past Continuous
Thì quá khứ tiếp diễn - Past Continuous được dùng khá nhiều trong các văn bản tiếng anh, vì...
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, cách dùng, công thức và bài tập áp dụng - Past Perfect Continuous
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn - Past Perfect Continuous là một trong những thì mà các bạn cần...
Cách dùng thì tương lai đơn công thức và bài tập áp dụng - Simple Future
Thì tương lai đơn - Simple Future Tense là một trong những cấu trúc được sử dụng khá nhiều...
Thì tương lai tiếp diễn, cách dùng và bài tập áp dụng - The Future Continuous
Thì tương lai tiếp diễn (Future Continuous) cũng là một trong những thì hay được sử dụng trong...
Thì tương lai hoàn thành, cách dùng và bài tập áp dụng - The Future Perfect
Thì tương lai hoàn thành (the future perfect) là một trong những thì rất hay xuất hiện trong các kỳ...
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn, công thức và bài tập áp dụng - Future Perfect Continuous
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn - Future Perfect Continuous cũng rất hay được sử dụng trong...
Quy tắc thêm s, es và cách phát âm chuẩn đuôi s,es trong tiếng anh
Trong giao tiếp tiếng anh, việc phát âm chuẩn đuôi es và s là rất quan trọng, đồng thời quy...
Cách phát âm chuẩn đuôi ed trong Tiếng anh
Việc phát âm đuôi "ed" trong Tiếng Anh cũng gây nhiều khó khăn như việc phát âm đuôi "s" và "es"...
Phân biệt cách dùng Will và Be Going To trong tiếng anh
Will và Be going to đều được sử dụng để nói về kế hoạch trong tương lai, nhiều người hoang...
Cách phân biệt, sử dụng Will và Shall trong tiếng anh
Will được sử dụng với ngôi thứ hai, thứ ba (you, she, he, they, it) và Shall được sử dụng với...
Cách dùng Shall và Should, Will và Would trong tiếng anh
Các động từ khuyết thiếu như Shall và Should, Will và Would thường được dùng cho các trường...
Cách dùng May và Might trong tiếng anh
May và Might là 2 động từ khuyết thiếu hay gây nhầm lẫn cho nhiều bạn khi học tiếng anh vì...