Hotline 0939 629 809

Ngoại ngữ

Phân biệt cách dùng động từ Say, Tell, Speak, Talk - The differrence between Say, Tell, Speak and Talk
Các động từ SAY, TELL, SPEAK và TALK trong tiếng anh đều có nghĩa là nói, tuy nhiên chúng được...
Quy tắc thêm s, es và cách phát âm chuẩn đuôi s,es trong tiếng anh
Trong giao tiếp tiếng anh, việc phát âm chuẩn đuôi es và s là rất quan trọng, đồng thời quy...
Cách dùng thì tương lai đơn công thức và bài tập áp dụng - Simple Future
Thì tương lai đơn - Simple Future Tense là một trong những cấu trúc được sử dụng khá nhiều...
Cách phát âm chuẩn đuôi ed trong Tiếng anh
Việc phát âm đuôi "ed" trong Tiếng Anh cũng gây nhiều khó khăn như việc phát âm đuôi "s" và "es"...
Phân biệt cách dùng Used to và Would trong tiếng anh
Used to và Would là những động từ thường hay được sử dụng trong tiếng anh để diễn ta một...