Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 9

Tính chất hoá học của Oxit, Oxit axit, Oxit bazơ và bài tập - hoá 9 bài 1
Oxit Axit và Oxit Bazơ đã được đề cập tới trong nội dung bài 'Oxi - không khí' ở chương trình...
Bài tập về Axetilen C2H2, Etilen C2H4, Benzen C6H6, Metan CH4 và cách giải - hoá lớp 9
Về Hidrocacbon trong nội dung kiến thức hoá 9, các em đã nắm được tính chất hoá học, đặc...
Metan CH4 cấu tạo phân tử tính chất hoá học và bài tập - hoá 9 bài 36
Metan CH4 là một trong hợp chất hữu cơ và là những nguồn nguyên liệu quan trọng trong đời...
Etilen C2H4 cấu tạo phân tử tính chất hoá học của etilen và bài tập - hoá 9 bài 37
Etilen C2H4 là nguyên liệu để điều chế polietilen và ứng dụng trong công nghiệp chất dẻo,...
Axetilen C2H2 cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của axetilen và bài tập - hoá 9 bài 38
Axetilen C2H2 là hiđrocacbon không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí, được...