Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 9

Axit axetic C2H4O2 tính chất hoá học, công thức cấu tạo và bài tập - hoá 9 bài 45
Dung dịch axit axetic CH3COOH chính là giấm ăn thu được sau khi lên mem rượu Etylic C2H5OH mà các em...
Tính chất hóa học của Bazơ, Bazo mạnh và bazo yếu - hóa 9 bài 7
Chúng ta đã biết có 2 loại bazo, đó là bazơ tan được trong nước như NaOH, KOH,... và loại bazơ...
Sơ đồ mối quan hệ và dãy chuyển hóa giữa các Hợp chất Vô cơ - hóa 9 bài 12
Giữa các hợp chất vô cơ như Oxit, Axit, Bazo, Muối có sự chuyển đổi hóa học qua lại với...
Tính chất hoá học của oxit, phân loại oxit và bài tập - hoá 9 bài 1
Ở lớp 8 các em đã được học về Oxi - không khí và được giới thiệu sơ lược về Oxit Bazo...
Tính chất hoá học của Oxit, Oxit axit, Oxit bazơ và bài tập - hoá 9 bài 1
Oxit Axit và Oxit Bazơ đã được đề cập tới trong nội dung bài 'Oxi - không khí' ở chương trình...