Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 9

Liên hệ giữa Etilen rượu Etylic và axit axetic, bài tập vận dụng - hóa 9 bài 46
Từ Etilen cho ra rượu Etylic, từ Etylic cho ra axit axetic hay từ axit axetic ra etyl axetat và từ etyl...
Axit axetic C2H4O2 tính chất hoá học, công thức cấu tạo và bài tập - hoá 9 bài 45
Dung dịch axit axetic CH3COOH chính là giấm ăn thu được sau khi lên mem rượu Etylic C2H5OH mà các em...
Rượu Etylic C2H6O tính chất hoá học, công thức cấu tạo rượu Etylic và bài tập - hoá 9 bài 44
Rượu Etylic C2H6O thu được sau khi lên men gạo, sắn, ngô đã nấu chín hoặc quả nho, quả...
So sánh Axetilen, Etilen, Benzen, Metan về cấu tạo và tính chất hóa học - hóa 9 bài 42
Để nhận biết được điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo và tính chất hóa học của...
Benzen C6H6 tính chất hóa học, công thức cấu tạo và bài tập benzen - hóa 9 bài 39
Benzen C6H6 là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, benzen độc và có cấu...
Axetilen C2H2 cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của axetilen và bài tập - hoá 9 bài 38
Axetilen C2H2 là hiđrocacbon không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí, được...
Etilen C2H4 cấu tạo phân tử tính chất hoá học của etilen và bài tập - hoá 9 bài 37
Etilen C2H4 là nguyên liệu để điều chế polietilen và ứng dụng trong công nghiệp chất dẻo,...
Metan CH4 cấu tạo phân tử tính chất hoá học và bài tập - hoá 9 bài 36
Metan CH4 là một trong hợp chất hữu cơ và là những nguồn nguyên liệu quan trọng trong đời...
Cấu tạo phân tử của hợp chất hữu cơ, bài tập áp dụng - hóa 9 bài 35
Sau khi làm quen hợp chất hữu cơ là các hợp chất của cacbon, thì cấu tạo phân tử của hợp...
Hóa học hữu cơ là gì? Hợp chất Hữu cơ là gì, có ở đâu và Cách phân loại  - Hóa 9 bài 34
Các hợp chất hữu có có nhiều trong thiên nhiên và từ thời cổ đại con người đã biết sử...
Tính chất hóa học của Silic (Si), Silic dioxit (SiO2) và công nghiệp Silicat - Hóa 9 bài 30
Silic là nguyên tố mà các em rất thường thấy trong đời sống thực tế, đây là nguyên tố phổ...
Tính chất hóa học của Axit Cacbonic (H2CO3) Muối Cacbonat và Bài tập - Hóa 9 bài 29
Ở các bài học trước các em đã biết được tính chất hóa học của Cacbon, một số Oxit của...