Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 9

Tinh bột, Xenlulozơ Tính chất hóa học, Tính chất vật lý, Ứng dụng của Tinh bột và Xenlulozơ - Hóa 9 bài 52
Tinh bột và Xenlulozơ là những gluxit quan trọng đối với đời sống của con người. Tinh bột là...
Glucozơ trạng thái tự nhiên, Tính chất hóa học và Ứng dụng của Glucozơ - Hóa 9 bài 50
Gluxit (hay cacbohiđrat) là tên gọi chung của một nhóm các hợp chất hữu cơ thiên nhiên có thông...
Liên hệ giữa Etilen rượu Etylic và axit axetic, bài tập vận dụng - hóa 9 bài 46
Từ Etilen cho ra rượu Etylic, từ Etylic cho ra axit axetic hay từ axit axetic ra etyl axetat và từ etyl...
Chất béo, Tính chất hóa học, thành phần cấu tạo, vai trò và ứng dụng của chất béo - Hóa 9 bài 47
Chất béo, khi bị oxi hóa, cung cấp năng lượng cho cơ thể nhiều hơn so với chất đạm và chất...
Tính chất hóa học của Cacbon Oxit (CO) Cacbon Đioxit (CO2) Ứng dụng và Bài tập - Hóa 9 bài 28
Cacbon Oxit CO được ứng dụng làm nhiên liệu chất khử và nguyên liệu trong công nghiệp hóa...