Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 9

Axetilen C2H2 cấu tạo phân tử, tính chất hoá học của axetilen và bài tập - hoá 9 bài 38
Axetilen C2H2 là hiđrocacbon không màu, không mùi, ít tan trong nước và nhẹ hơn không khí, được...
So sánh Axetilen, Etilen, Benzen, Metan về cấu tạo và tính chất hóa học - hóa 9 bài 42
Để nhận biết được điểm giống nhau và khác nhau về cấu tạo và tính chất hóa học của...
Benzen C6H6 tính chất hóa học, công thức cấu tạo và bài tập benzen - hóa 9 bài 39
Benzen C6H6 là chất lỏng, không màu, không tan trong nước, nhẹ hơn nước, benzen độc và có cấu...
Một số axit quan trọng, axit sunfuric H2SO4 đặc loãng, axit clohidric HCl - hoá 9 bài 4
Trong bài trước các em đã được học các tính chất hoá học đặc trưng của axit như axit làm...
Tính chất hóa học của Muối, phản ứng trao đổi trong dung dịch ví dụ và bài tập - hóa 9 bài 9
Trong các bài học trước các em đã biết muối được tạo thành trong các phản ứng giữa axit và...