Hotline 0939 629 809

Môn Hoá 9

Giải bài 4 trang 51 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học của Kim Loại, tác dụng với axit, phi kim và muối
Dựa vào tính chất hóa học của kim loại, hãy viết các phương trình hóa học biểu diễn các...
Giải bài 3 trang 51 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học của Kim Loại, tác dụng với axit, phi kim và muối
Viết các phương trình hóa học xảy ra giữa các cặp chất sau đây:...
Giải bài 1 trang 51 SGK Hóa 9: Tính chất hóa học của Kim Loại, tác dụng với axit, phi kim và muối
Kim loại có những tính chất hóa học nào? Lấy ví dụ và viết các phương trình hóa học minh...
Giải bài 4 trang 48 SGK Hóa 9: Tính chất vật lí của Kim loại, tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt và ánh kim
Hãy tính thể tích 1 mol của mỗi kim loại (nhiệt độ, áp suất trong phòng thí nghiệm),...
Giải bài 2 trang 48 SGK Hóa 9: Tính chất vật lí của Kim loại, tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt và ánh kim
Hãy chọn những từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:...
Tính chất vật lý của kim loại: Tính dẻo, Tính dẫn điện, dẫn nhiệt và tính ánh kim và ứng dụng - Hóa 9 bài 15
Xung quanh chúng ta có rất nhiều đồ vật, các vật dụng trong gia đình thường làm từ sắt,...
Giải bài 1 trang 48 SGK Hóa 9: Tính chất vật lí của Kim loại, tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt và ánh kim
Hãy nêu những tính chất vật lí và ứng dụng tương ứng của kim loại?
Giải bài 3 trang 43 SGK Hoá 9: Luyện tập các loại hợp chất vô cơ
Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl2 với một dung dịch có hòa tan 20g NaOH...
Giải bài 2 trang 43 SGK Hoá 9: Luyện tập các loại hợp chất vô cơ
Để một mẩu natri hiđroxit trên tấm kính trong không khí, sau vài ngày thấy có chất rắn màu...
Giải bài 1 trang 43 SGK Hoá 9: Luyện tập các loại hợp chất vô cơ
Căn cứ vào sơ đồ biểu thị những tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ:...
Giải bài 4 trang 41 SGK Hoá 9: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl....
Giải bài 3 trang 41 SGK Hoá 9: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:...
Giải bài 2 trang 41 SGK Hoá 9: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
Cho các dung dịch sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng...
Giải bài 1 trang 41 SGK Hoá 9: Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ
Một trong những thuốc thử nào sau đây có thể dùng phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch...
Giải bài 3 trang 39 SGK Hoá 9: Phân bón hoá học
Một người làm vườn đã dùng 500g (NH4)2SO4 để bón rau....
Giải bài 2 trang 39 SGK Hoá 9: Phân bón hoá học
Có ba mẫu phân bón hóa học không ghi nhãn là: phân kali KCl, phân đạm NH4NO3 và phân superphotphat...
Giải bài 1 trang 39 SGK Hoá 9: Phân bón hoá học
Có những loại phân bón hóa học: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2, (NH4)2HPO4, KNO3...
Giải bài 5 trang 36 SGK Hoá 9: Một số muối quan trọng Natri Clorua NaCl, Kali nitrat KNO3
Trong phòng thí nghiệm có thể dùng muối KClO3 hoặc KNO3 để điều chế khí oxi bằng phản ứng...
Giải bài 4 trang 36 SGK Hoá 9: Một số muối quan trọng Natri Clorua NaCl, Kali nitrat KNO3
Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt hai muối có trong mỗi cặp chất sau đây được...
Giải bài 3 trang 36 SGK Hoá 9: Một số muối quan trọng Natri Clorua NaCl, Kali nitrat KNO3
Viết phương trình điện phân dung dịch muối ăn (có màng ngăn xốp)....
Giải bài 2 trang 36 SGK Hoá 9: Một số muối quan trọng Natri Clorua NaCl, Kali nitrat KNO3
Hai dung dịch tác dụng với nhau, sản phẩm thu được có NaCl...
Giải bài 1 trang 36 SGK Hoá 9: Một số muối quan trọng Natri Clorua NaCl, Kali nitrat KNO3
Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào nói trên:...
Giải bài 5 trang 21 SGK Hoá 9: Luyện tập tính chất hoá học của Oxit Axit
Hãy thực hiện những chuyển đổi hóa học sau bằng cách viết những phương trình phản ứng hóa...
Giải bài 4 trang 21 SGK Hoá 9: Luyện tập tính chất hoá học của Oxit Axit
Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được...
Giải bài 3 trang 21 SGK Hoá 9: Luyện tập tính chất hoá học của Oxit Axit
Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí CO2 và SO2....
Giải bài 2 trang 21 SGK Hoá 9: Luyện tập tính chất hoá học của Oxit Axit
Những oxit nào dưới đây có thể điều chế bằng: Phản ứng hóa hợp? Viết phương trình hóa...
Giải bài 1 trang 21 SGK Hoá 9: Luyện tập tính chất hoá học của Oxit Axit
Có những oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CO2. Hãy cho biết những oxit nào tác dụng được với...
Giải bài 6 trang 33 SGK Hoá 9: Tính chất hoá học của Muối
Trộn 30ml dung dịch có chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dung dịch có chứa 1,7 g AgNO3....
Giải bài 5 trang 33 SGK Hoá 9: Tính chất hoá học của Muối
Ngâm một đinh sắt sạch trong dung dịch đồng (II) sunfat...
Giải bài 4 trang 33 SGK Hoá 9: Tính chất hoá học của Muối
Cho những dung dịch muối sau đây phản ứng với nhau từng đôi một,...
Giải bài 3 trang 33 SGK Hoá 9: Tính chất hoá học của Muối
Có những dung dịch muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho biết muối nào có thể tác dụng với...