Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 12

Công suất tiêu thụ của Mạch điện xoay chiều, công thức tính Hệ số Công suất và bài tập - Vật lý 12 bài 15
Công suất điện tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều là đại lượng vật lý đặc trưng cho...
Chất quang dẫn là gì? Hiện tượng quang điện trong Ứng dụng Quang điện trở và Pin quang điện - Vật lý 12 bài 31
Ngày nay, hiện tượng quang điện trong hầu như thay thế hoàn toàn hiện tượng ngoài mà các em...
Phản ứng phân hạch là gì? Phản ứng phân hạch dây chuyền có điều khiển - Vật lý 12 bài 38
Như các em đã biết, năng lượng của các phản ứng hạt nhân đã tạo nên một nguồn năng...
Hiện tượng phóng xạ, biểu thức Định luật phóng xạ, Công thức tính chu kỳ bán rã - Vật lý 12 bài 37
Năm 1896 Béc-cơ-ren (Becquerel) tìm ra hiện tượng muối urani phát ra những tia có thể tác dụng lên...
Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân, Công thức tính năng lượng liên kết hạt nhân - Vật lý 12 bài 36
Do cơ chế nào các nuclôn liên kết với nhau tạo thành hạt nhân bền vững, hạt nhân này có thể...