Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 12

Giải bài 1 trang 25 SGK Vật lí 12
Nêu cách biểu diễn một dao động điều hòa bằng một vecto quay.
Giải bài 2 trang 25 SGK Vật lí 12
Trình bày phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm dao động tổng hợp của hai dao động điều...
Giải bài 7 trang 17 SGK Vật lí 12
Một con lắc đơn dài l = 2m, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2....
Giải bài 6 trang 17 SGK Vật lí 12
Một con lắc đơn khi được thả không vận tốc đầu từ li độ góc α0. Khi con lắc đi qua vị...
Giải bài 5 trang 17 SGK Vật lí 12
Hãy chọn đáp án đúng: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc...
Giải bài 4 trang 17 SGK Vật lí 12
Hãy chọn đáp án đúng. Chu kì của con lắc đơn dao động nhỏ sinα ≈ α (rad)...
Giải bài 3 trang 17 SGK Vật lí 12
Viết biểu thức của động năng, thế năng và cơ năng của con lắc đơn...
Giải bài 2 trang 17 SGK Vật lí 12
Viết công thức tính chu kì của con lắc đơn khi dao động nhỏ...
Giải bài 1 trang 17 SGK Vật lí 12
Thế nào là con lắc đơn? Khảo sát dao động của con lắc đơn về mặt động lực học...
Con lắc đơn, chu kỳ, tần số, thế năng của con lắc đơn và bài tập có lời giải - Vật lý 12 bài 3
Bài trước chúng ta đã khảo sát về động lực học và năng lượng của của con lắc lò xo, còn...
Sóng dừng là gì? Điều kiện để có sóng dừng, Khoảng cách giữa nút và bụng của sóng - Vật lý 12 bài 9
Khi ở trong 1 nhà cao tầng bạn hét lớn sau khi hét xong bạn nghe thấy tiếng hét của bạn vọng...
Dao động điều hòa là gì? Viết phương trình dao động điều hòa và bài tập vận dụng - Vật lý 12 bài 1
Trong thực tế thì sự dao động cơ các em đã thấy rất nhiều, tuy nhiên về mặt khái niệm thế...