Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 12

Dao động Tắt Dần, Dao động Cưỡng Bức là gì? Sự Cộng hưởng Dao động và bài tập - Vật lý 12 bài 4
Dao động tắt dần, Dao động cưỡng bức và sự cộng hưởng dao động được ứng dụng trong...
Con lắc đơn, chu kỳ, tần số, thế năng của con lắc đơn và bài tập có lời giải - Vật lý 12 bài 3
Bài trước chúng ta đã khảo sát về động lực học và năng lượng của của con lắc lò xo, còn...
Con lắc lò xo, chu kỳ, tần số, thế năng của con lắc lò xo bài tập vận dụng có lời giải - Vật lý 12 bài 2
Con lắc lò xo là một trường hợp cụ thể của dao động điều hòa giúp chúng ta nghiên cứu và...
Dao động điều hòa là gì? Viết phương trình dao động điều hòa và bài tập vận dụng - Vật lý 12 bài 1
Trong thực tế thì sự dao động cơ các em đã thấy rất nhiều, tuy nhiên về mặt khái niệm thế...