Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 12

Hạt nhân, khối lượng hạt nhân, tính chất và cấu tạo hạt nhân - Vật lý 12 bài 35
Vào khoảng năm 1909 - 1911, Rơ-dơ-pho tìm ra sự tồn tại của hạt nhân trong nguyên tử và đề...
Thuyết lượng tử ánh sáng Einstein, Hiện tượng quang điện là gì - Vật lý 12 bài 30
Dựa vào giả thuyết Plăng (Planck) để giải thích các định luật quang điện, năm 1905 Anh-xtanh...
Tia X (Tia Rơnghen) Tính chất và Công dụng của tia Rơnghen - Vật lý 12 bài 28
Nhà vật lý người Đức Rơn-ghen người đã khám phá ra tia X, là người đầu tiên trong lịch sử...
Bản chất Tia hồng ngoại, Tia tử ngoại, Tính chất và Công dụng - Vật lý 12 bài 27
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có khá nhiều ứng dụng trong thực tế như làm ống nhòm hồng...
Động cơ không đồng bộ 3 pha, cấu tạo và nguyên lý hoạt động - Vật lý 12 bài 18
Ở bài trước chúng ta đã học về máy phát điện xoay chiều, trong bài học này chúng ta cùng tìm...