Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 12

Giải bài 1 trang 85 SGK Vật lí 12: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, biểu thức công suất, hệ số công suất
Công suất điện tiêu thụ trong một mạch điện xoay chiều phụ thuộc những đại lượng nào?
Giải bài 6 trang 85 SGK Vật lí 12: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều, biểu thức công suất, hệ số công suất
Mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm có: R = 30ω ; L = 5.0/πmH ; C = 50/π μF cung cấp bởi điện...
Giải bài 3 trang 25 SGK Vật lí 12: Tổng hợp 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, giản đồ Fre-nen
Nêu ảnh hưởng của độ lệch pha (φ2 - φ1) đến biên độ của dao động tổng hợp trong các...
Giải bài 2 trang 25 SGK Vật lí 12: Tổng hợp 2 dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, giản đồ Fre-nen
Trình bày phương pháp giản đồ Fre-nen để tìm dao động tổng hợp của hai dao động điều...
Giải bài 7 trang 17 SGK Vật lí 12: Con lắc đơn, công thức tính chu kỳ, động năng, thế năng của con lắc đơn
Một con lắc đơn dài l = 2m, dao động điều hòa tại một nơi có gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2....
Giải bài 6 trang 17 SGK Vật lí 12: Con lắc đơn, công thức tính chu kỳ, động năng, thế năng của con lắc đơn
Một con lắc đơn khi được thả không vận tốc đầu từ li độ góc α0. Khi con lắc đi qua vị...
Giải bài 5 trang 17 SGK Vật lí 12: Con lắc đơn, công thức tính chu kỳ, động năng, thế năng của con lắc đơn
Hãy chọn đáp án đúng: Một con lắc đơn dao động với biên độ góc nhỏ. Chu kì của con lắc...