Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 12

Thuyết lượng tử ánh sáng Einstein, Hiện tượng quang điện là gì - Vật lý 12 bài 30
Dựa vào giả thuyết Plăng (Planck) để giải thích các định luật quang điện, năm 1905 Anh-xtanh...
Tia X (Tia Rơnghen) Tính chất và Công dụng của tia Rơnghen - Vật lý 12 bài 28
Nhà vật lý người Đức Rơn-ghen người đã khám phá ra tia X, là người đầu tiên trong lịch sử...
Bản chất Tia hồng ngoại, Tia tử ngoại, Tính chất và Công dụng - Vật lý 12 bài 27
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có khá nhiều ứng dụng trong thực tế như làm ống nhòm hồng...
Động cơ không đồng bộ 3 pha, cấu tạo và nguyên lý hoạt động - Vật lý 12 bài 18
Ở bài trước chúng ta đã học về máy phát điện xoay chiều, trong bài học này chúng ta cùng tìm...
Giao thoa ánh sáng, Công thức tính khoảng vân giao thoa và Bài tập - Vật lý 12 bài 25
Hiện tượng giao thoa ánh sáng là hiện tượng trong vùng hai chùm sáng gặp nhau lại có những...