Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 12

Bản chất Tia hồng ngoại, Tia tử ngoại, Tính chất và Công dụng - Vật lý 12 bài 27
Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có khá nhiều ứng dụng trong thực tế như làm ống nhòm hồng...
Hiện tượng phóng xạ, biểu thức Định luật phóng xạ, Công thức tính chu kỳ bán rã - Vật lý 12 bài 37
Năm 1896 Béc-cơ-ren (Becquerel) tìm ra hiện tượng muối urani phát ra những tia có thể tác dụng lên...
Giao thoa Sóng, hiện tượng Giao thoa Sóng nước, điểm Cực đại, Cực tiểu trong giao thoa - Vật lý 12 bài 8
Khi hay con thuyền chạy ngược chiều nhau trên sông, ta thấy những làn sóng tạo ra từ sự di...
Con lắc lò xo, chu kỳ, tần số, thế năng của con lắc lò xo bài tập vận dụng có lời giải - Vật lý 12 bài 2
Con lắc lò xo là một trường hợp cụ thể của dao động điều hòa giúp chúng ta nghiên cứu và...
Mẫu nguyên tử Bo, Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử - Vật lý 12 bài 33
Một trong những thành công lớn nhất của thuyết lượng tử ánh sáng là giải thích được...