Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 12

Con lắc lò xo, chu kỳ, tần số, thế năng của con lắc lò xo bài tập vận dụng có lời giải - Vật lý 12 bài 2
Con lắc lò xo là một trường hợp cụ thể của dao động điều hòa giúp chúng ta nghiên cứu và...
Mẫu nguyên tử Bo, Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử - Vật lý 12 bài 33
Một trong những thành công lớn nhất của thuyết lượng tử ánh sáng là giải thích được...
Tổng hợp 2 Dao động Điều hòa cùng phương cùng tần số - Vật lý 12 chuyên đề
Ở nội dung các bài học trước, các em đã biết con lắc lò xo là dao động điều hòa, con lắc...
Bài tập con lắc lò xo, các dạng toán và cách giải - Vật lý 12 chuyên đề
Vật lý lớp 12 với chương đầu tiên về Dao động điều hòa và nội dung con lắc lò xo là khá...
Laze là gì? Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và Ứng dụng của Laze - Vật lý 12 bài 34
Trong thực tế có lẽ nhiều em trong chúng ta đã được nghe đến từ Laze, bởi laze có nhiều ứng...