Hotline 0939 629 809

Môn Địa lí 12

Vị trí địa lí của nước ta, Phạm vi lãnh thổ của nước ta và Ý nghĩa vị trí địa lí Việt Nam - Địa lí 12 bài 2
Nước Việt Nam nằm ở rìa phía đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm của khu vực...
Câu hỏi và Bài tập Địa lí 12 trang 17: Giải bài 1, 2 trang 17 SGK Địa lí 12
Với bài viết về Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam, các em đã biết được...
Câu hỏi và Bài tập Địa lí 12 trang 11: Giải bài 1, 2 trang 11 SGK Địa lí 12
Với bài viết về Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập, các em đã biết được bối...
Mục lục Sách Giáo Khoa (SGK) Địa lí 12
Địa lí 12 với nội dung gồm các phần về Địa lí Việt Nam; Địa lí tự nhiên; Địa lí dân...
Vấn đề phát triển nông nghiệp: Ngành trồng trọt và Ngành chăn nuôi - Địa lí 12 bài 22
Ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi là những ngành cung cấp lương thực, thực phẩm cho con...
Vấn đề phát triển thủy hải sản và lâm nghiệp: Điều kiện phát triển ngành Thủy sản và Vai trò ngành Lâm nghiệp - Địa lí 12 bài 24
Ngành Thủy sản hiện nay là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng...
Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp: Các nhân tố tác động, Các vùng nông nghiệp, Những thay đổi trong tổ chức lãnh thổ - Địa lí 12 bài 25
Nông nghiệp là một trong những ngành then chốt, không chỉ đảm bảo vấn đề an ninh lương...
Cơ cấu ngành công nghiệp: Cơ cấu theo ngành, theo lãnh thổ và thành phần kinh tế - Địa lí 12 bài 26
Cơ cấu công nghiệp theo ngành được thể hiện ở tỉ trọng giá trị sản xuất của từng ngành...
Vấn đề phát triển một số ngành Công nghiệp trọng điểm - Địa lí 12 bài 27
Một số ngành công nghiệp trọng điểm như công nghiệp năng lượng (khai thác nguyên nhiên liệu...
Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Địa lí 12 bài 28
Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp, phối hợp giữa các quá trình và cơ...
Vấn đề phát triển ngành Giao thông vận tải và Thông tin liên lạc - Địa lí 12 bài 30
Mạng lưới giao thông vận tải của nước ta phát triển khá toàn diện, gồm nhiều loại hình...
Vấn đề phát triển thương mại, du lịch - Địa lí 12 bài 31
Thương mại chính là cầu nối giữa các yếu tố "đầu vào" và "đầu ra" trong quá trình sản...
12