Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 8

Áp suất chất lỏng, Bình thông nhau, Công thức tính áp suất chất lỏng - Vật lý 8 bài 8
Khi đi bơi, nếu các em lặn càng lúc càng sâu xuống dưới bề mặt của nước các em sẽ thấy...
Lực ma sát là gì? lực ma sát nghỉ, lực ma sát lăn và lực ma sát trượt - Vật lý 8 bài 6
Lực mà sát có ý nghĩa quan trọng trong đời sống thực tế, nó có thể có hại nhưng cũng có...
Hai lực cân bằng là gì? có đặc điểm gì? Quán tính là gì - Vật lý 8 bài 5
Ở lớp 6 ta đã biết một vật đang đứng yên chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ tiếp...
Cách biểu diễn lực (lực kéo, trọng lực) và bài tập vận dụng - Vật lý 8 bài 4
Như các em đã biết, lực có thể làm biến dạng và thay đổi vận tốc chuyển động của vật....
Công thức tính vận tốc trung bình, chuyển động đều và chuyển động không đều - Vật lý 8 bài 3
Thực tế các em thấy khi được cha mẹ chở đi học bằng xe máy hay tự mình đạp xe đi học thì...