Hotline 0939 629 809

Môn Vật Lý 8

Nhiệt năng là gì? Nhiệt lượng là gì? - Vật lý 8 bài 21
Trong thí nghiệm quả bóng rơi, mỗi lần quả bóng nảy lên, độ cao của nó lại giảm dần,...
Công thức cách tính nhiệt lượng thu vào của một vật và bài tập - Vật lý 8 bài 24
Nhiệt lượng cũng không có dụng cụ nào có thể đo trực tiếp được (tương tự như công, để...
Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng, Định luật bảo toàn cơ năng và Bài tập - Vật lý 8 bài 17
Sự chuyển hóa cơ năng từ dạng này sang dạng khác là hiện tượng chúng ta thường gặp trong...
Cơ năng là gì? Thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi là gì? Bài tập vận dụng - Vật lý 8 bài 16
Hàng ngày, ta thường nghe nói đến từ "năng lượng", ví dụ như nhà máy thủy điện đã biến...
Lực đẩy Ác-Si-Mét (Archimedes) là gì? Công thức cách tính lực đẩy Ác-Si-Mét và Bài tập - Vật lý 8 bài 10
Khi kéo một vật từ dưới nước lên ta thấy, khi gàu nước còn ngập trong dưới nước sẽ nhẹ...
12