Hotline 0939 629 809

Môn Toán 12

Các dạng toán bất phương trình mũ, bất phương trình logarit cách giải và bài tập - Toán 12 chuyên đề
Bất phương trình luôn là một trong những dạng bài tập "không dễ" và luôn gây khó khăn cho rất...
Phương trình mũ, bất phương trình mũ và bài tập áp dụng - Toán 12
Phương trình mũ và bất phương trình mũ có khá nhiều dạng toán, đây cũng là một trong những...
Các dạng bài tập viết Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số - Toán lớp 12
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số là dạng toán thường xuất hiện trong đề...
Các dạng bài tập về Cực trị (Cực đại, Cực tiểu) của hàm số và cách giải - Toán lớp 12
Sau khi đã quen với các bài toán xét tính đơn điệu của hàm số thì bước tiếp theo các em cần...
Các dạng bài tập về tính đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của hàm số - Toán lớp 12
Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số là khái niệm các em đã làm quen ở những lớp...