Hotline 0939 629 809

Môn Toán 12

Các dạng bài tập toán phương trình mặt cầu trong không gian Oxyz - toán lớp 12
Phương trình mặt cầu tuy không có nhiều dạng toán như phương trình đường thẳng và phương...
Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong không gian oxyz và bài tập - Toán lớp 12
Viết phương trình đường thằng trong không gian là một trong những dạng toán khá hay nhưng cũng...
Cách tìm Giá trị lớn nhất và Giá trị nhỏ nhất của hàm số Lượng giác - Toán 12 chuyên đề
Một số dạng bài tập tìm Giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số...
Tính tích phân bằng phương pháp Đổi biến số và Bài tập có lời giải - Toán lớp 12
Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số được sử dụng rất nhiều trong chương trình...
Tích phân từng phần, Công thức cách tính và Bài tập có lời giải - Toán lớp 12
Nguyên hàm tích phân là một trong những nội dung quan trọng thường xuất hiện trong đề thi tốt...