Hotline 0939 629 809

Môn Toán 12

Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu (xác định m để hàm số có cực trị) - Toán 12 chuyên đề
Tìm m để hàm số có cực trị (cực đại, cực tiểu) hay xác định m để hàm số có cực trị...
Tìm GTLN, GTNN của hàm số chứa trị tuyệt đối và hàm số chứa tham số trên một đoạn - Toán 12 chuyên đề
Bài tập tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (GTLN, GTNN) của hàm số chứa trị tuyệt...
Bài tập tích vô hướng của 2 vectơ trong không gian Oxyz - Toán 12 chuyên đề
Bài tập về tích vô hướng của 2 vectơ trong không gian Oxyz là một trong những dạng toán thường...
Cách tìm tiệm cận đứng, tiệm cận ngang, của đồ thị hàm số và bài tập vận dụng - Toán 12 chuyên đề
Tìm tiệm cận ngang, tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là một trong những bước quan trọng...
Tìm điều kiện m để hàm số đồng biến, nghịch biến trên khoảng (a,b) cho trước - Toán 12 chuyên đề
Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số có chứa tham số đòi hỏi các em hiểu rõ và...
Tìm điều kiện m để hàm số đồng biến, nghịch biến trên tập xác định - Toán 12 chuyên đề
Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số có chứa tham số đòi hỏi các em hiểu rõ và...
Các dạng bài tập về tính đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của hàm số - Toán lớp 12
Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số là khái niệm các em đã làm quen ở những lớp...
Cách tìm cực trị của hàm số bậc 4 hàm trùng phương (tìm cực đại, cực tiểu của hàm số bậc 4) - Toán 12 chuyên đề
Là một trong những dạng toán tìm cực trị của hàm số, tìm cực trị của hàm số bậc 4 hàm...
Tích phân từng phần, Công thức cách tính và Bài tập có lời giải - Toán lớp 12
Nguyên hàm tích phân là một trong những nội dung quan trọng thường xuất hiện trong đề thi tốt...
Tính tích phân bằng phương pháp Đổi biến số và Bài tập có lời giải - Toán lớp 12
Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến số được sử dụng rất nhiều trong chương trình...
Giải phương trình Mũ và Logarit bằng phương pháp hàm số - Toán 12 chuyên đề
Để giải phương trình mũ và logarit chúng ta có 3 phương pháp, phổ biến nhất là đưa về cùng...
Dựa vào đồ thị biện luận theo m số nghiệm của phương trình - Chuyển đề Toán 12
Dựa vào đồ thị biện luận theo m số nghiệm của phương trình là dạng toán không khó để các...