Hotline 0939 629 809

Môn Toán 12

Các dạng bài tập toán phương trình mặt phằng Oxyz từ cơ bản đến nâng cao - toán lớp 12
Hình học không gian luôn có nhiều dạng bài tập 'khó nhằn' đối với nhiều học sinh chúng ta,...
Phương pháp nguyên hàm từng phần để tính tích phân bất định - toán lớp 12
Bên cạnh phương pháp phân tích, hay phương pháp đổi biến số thì pháp nguyên hàm từng phần...
Cách tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số và bài tập có lời giải - Toán lớp 12
Đổi biến số là một trong những phương pháp tính nguyên hàm được sử dụng thường xuyên,...
Toán 12 - Ứng dụng đạo hàm, khảo sát hàm số và vẽ đồ thị
Khảo sát hàm số gồm mấy bước? Làm sao để khảo sát một hàm số cho trước như hàm số bậc...
Toán 12 - Hàm số, các dạng toán liên quan khảo sát hàm số
Về nội dung hàm số, ngoài khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số còn có khá nhiều dạng toán...
12