Hotline 0939 629 809

Môn Toán 12

Phương trình logarit, bất phương trình logarit và bài tập áp dụng - Toán 12
Phương trình logarit và bất phương trình logarit cũng là một trong những nội dung toán lớp 12 có...
Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong không gian oxyz và bài tập - Toán lớp 12
Viết phương trình đường thằng trong không gian là một trong những dạng toán khá hay nhưng cũng...
Cách tính nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số và bài tập có lời giải - Toán lớp 12
Đổi biến số là một trong những phương pháp tính nguyên hàm được sử dụng thường xuyên,...
Phương pháp nguyên hàm từng phần để tính tích phân bất định - toán lớp 12
Bên cạnh phương pháp phân tích, hay phương pháp đổi biến số thì pháp nguyên hàm từng phần...
Các dạng bài tập toán phương trình mặt phằng Oxyz từ cơ bản đến nâng cao - toán lớp 12
Hình học không gian luôn có nhiều dạng bài tập 'khó nhằn' đối với nhiều học sinh chúng ta,...