Hotline 0939 629 809

Môn Toán 12

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong không gian oxyz và bài tập - Toán lớp 12
Viết phương trình đường thằng trong không gian là một trong những dạng toán khá hay nhưng cũng...
Các dạng bài tập toán phương trình mặt cầu trong không gian Oxyz - toán lớp 12
Phương trình mặt cầu tuy không có nhiều dạng toán như phương trình đường thẳng và phương...
Ứng dụng Hàm số (Sử dụng tính đơn điệu) giải Phương trình, Bất phương trình - Toán lớp 12
Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình bất phương trình là một trong...
Các công thức Logarit, Logarit Nepe (logarit cơ số e) cần nhớ - Toán lớp 12
Cũng như các công thức lũy thừa, việc ghi nhớ các công thức logarit, logarit nepe (hay logarit cơ...
Công thức Lũy thừa (của một tích, một thương, số hữu tỉ) - Toán lớp 12
Các công thức về lũy thừa như lũy thừa của một tích, lũy thừa của một thương, lũy thừa...