Hotline 0939 629 809
Trắc nghiệm online
Ngoại ngữ
13/06/2019
Các động từ SAY, TELL, SPEAK và TALK trong tiếng anh đều có nghĩa là nói, tuy nhiên chúng được sử dụng trong từng ngữ cảnh khác nhau và rất nhiều người học...
Tin học
19/01/2019
Chức năng Data Table trong What if analysis là một công cụ khá hay trong excel giúp chúng ta có thể tính toán hoặc thống kê số liệu dựa trên những thay đổi của 1...