Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 8

Cách tính nồng độ phần trăm, nồng độ mol của dung dịch - hóa 8 bài 42
Nồng độ mol và nồng độ phần trăm của dung dịch là khái niệm quan trọng mà các em cần nắm...
Độ tan của một chất trong nước, Tính tan trong nước của một số Axit Bazơ Muối - Hóa 8 bài 41
Khi pha nước chanh đường để uống, các em thấy, nếu cho nước đá vào trước rồi cho đường...
Giải bài 5 trang 142 SGK Hoá 8: Chất tan, chất không tan, độ tan của một chất trong nước
Xác định độ tan của muối Na2CO3 trong nước ở 18oC, biết rằng ở nhiệt độ này khi hòa tan...
Giải bài 4 trang 142 SGK Hoá 8: Chất tan, chất không tan, độ tan của một chất trong nước
Dựa vào đồ thị về độ tan của các chất rắn trong nước (Hình 6.5 SGK Hóa 8 trang 140),...
Giải bài 3 trang 142 SGK Hoá 8: Chất tan, chất không tan, độ tan của một chất trong nước
Khi giảm nhiệt độ và tăng áp suất thì độ tan của chất khí trong nước:...