Hotline 0939 629 809

Trung học CS lớp 8

Các dạng toán về Phân thức Đại số và bài tập vận dụng - Toán lớp 8
Phân thức Đại số cũng có nhiều dạng toán như rút gọn phân thức, tính giá trị của phân...
Phương trình chứa dấu Giá trị tuyệt đối và cách giải - Toán lớp 8
Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối ở lớp 8 dù không được nhắc tới nhiều và thời...
Các dạng bài tập áp dụng 7 hằng đẳng thức và ví dụ - Toán lớp 8
Vận dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ để giải các dạng bài tập là một trong những nội...
Sử dụng Hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức - Toán 8 chuyên đề
Rút gọn biểu thức là một trong những dạng toán phổ biến ở lớp 8 mà vẫn được sử dụng...
Cách chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến x - Toán 8 chuyên đề
Cách chứng minh biểu thức không phụ thuộc vào biến x là một dạng toán yêu cầu các em vận...
Cách tính hoá trị của nguyên tố trong hợp chất và bài tập áp dụng - Hoá lớp 8
Cách tính hoá trị của 1 nguyên tố trong hợp chất hóa học là một dạng toán đơn giản để...
Cách viết và cân bằng phương trình hoá học - hoá lớp 8
Phương pháp cân bằng phương trình hóa học trong hóa lớp 8 giúp các em làm quen với một trong...
Cách chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và số mol lượng chất - hoá 8 bài 19
Công thức tính khối lượng, thể tích hay số mol trong hoá học là việc mà các em học sinh hoặc...
Cách tính theo công thức hoá học và bài tập vận dụng - hoá 8 bài 21
Nếu biết công thức hoá học của 1 chất các em có thể xác định được tỉ lệ phần trăm...
Cách tính theo phương trình hoá học và bài tập vận dụng - hoá 8 bài 22
Tính theo phương trình hóa học là một dạng bài tập quan trọng trong chương trình hóa học 8 nói...
Màu sắc một số chất kết tủa và dung dịch thường gặp trong hóa học
Rất nhiều bạn thắc mắc các chất như BaCl2 , AlCl3 , NaCl , Ba(NO3)2 hay BaCO3,... có kết tủa hay...
Công thức hóa học của Axit Bazơ Muối, Cách phân loại gọi tên axit, bazơ muối và bài tập - hóa 8 bài 37
Các em đã được làm quen với một số hợp chất vô cơ của oxit, trong hóa học còn có rất...