Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn - Toán lớp 10
Để giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc 2, ta thường bình phương hai vế để đưa...
Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu Giá trị tuyệt đối - Toán lớp 10
Cách tính nghiệm của phương trình bậc 2 hay biểu thức giá trị tuyệt đối là kiến thức các...
Các dạng bài tập toán về phương trình đường tròn - toán lớp 10
Các dạng bài tập toán về phương trình đường tròn là một trong những nội dung mà nhiều bạn...
Các dạng bài tập toán lượng giác và phương pháp giải - Toán lớp 10
Ở nội dung lượng giác lớp 10, các em sẽ có thêm nhiều công thức giữa cung và góc lượng...
Các công thức Thống kê lớp 10 cần nhớ - Toán 10
Thống kê được sử dụng nhiều trong thực tế, ngay từ khi còn nhỏ các em đã đếm có bao nhiêu...