Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, bài tập vận dụng - Toán lớp 10
Trong chương trình toán lớp 10, nội dung về phương trình đường thắng trong mặt phẳng cũng có...
Tính chất hoá học của Axit Sunfuric H2SO4, ví dụ và bài tập - hoá lớp 10
Axit sunfuric H2SO4 là một axit mạnh, được sử dụng và ứng dụng nhiều trong thực tế đời...
Các dạng toán về Tập hợp và bài tập vận dụng - toán lớp 10
Tập hợp có thể hiểu là sự gom nhóm hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó, cùng có...
Các dạng bài tập toán về Mệnh đề và phương pháp giải - toán lớp 10
Mệnh đề và tập hợp nằm trong chương mở đầu của sách giáo khoa đại số lớp 10, để học...
Bài tập về Lưu huỳnh (S), Lưu huỳnh dioxit SO2 và Hidro sunfua H2S - hoá lớp 10
Lưu huỳnh (S) cũng là một nguyên tố quan trọng trong nhiều hợp chất của nó tương tự như Oxi...