Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Giải bài 3 trang 14 SGK Hoá 10
Nguyên tố cacbon có hai đồng vị:  chiếm 98,89% và  chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của...
Giải bài 2 trang 13 SGK Hoá 10
Kí hiệu nguyên tử biểu thị đầy đủ các đặc trưng cho một nguyên tử của một nguyên tố...
Giải bài 1 trang 13 SGK Hoá 10
Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng: A. Số khối, B. Số notron. C. Số proton. D. Số...
Giải bài 3 trang 44 SGK Vật lí 10
Cho công thức tính vận tốc tại B: v = 2s/t và gia tốc rơi tự do: g = 2s/t2. Dựa vào các kết...
Giải bài 2 trang 44 SGK Vật lí 10
Dùng một thước milimet đo 5 lần khoảng cách giữa s giữa 2 điểm A,B đều cho một giá trị như...
Giải bài 1 trang 44 SGK Vật lí 10
Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0.001 s để đo n lần thời gian rơi tự do...
Điện tích hạt nhân, số khối, nguyên tử khối trung bình của nguyên tố hoá học - hoá 10 bài 2
Các em đã biết về cấu tạo của nguyên tử qua bài học trước, trong bài này chúng ta sẽ tìm...
Cách xác định sai số tuyệt đối, sai số ngẫu nhiên của phép đo trực tiếp, gián tiếp - Vật lý 10 bài 7
Trong thực tế chúng ta thường xuyên sử dụng các phép đo như chiều cao hay khối lượng và trong...
Các dạng Bài tập tích vô hướng của 2 vectơ lớp 10 có đáp án - Toán 10 chuyên đề
Bài tập về tích vô hướng của 2 vectơ trong mặt phẳng cũng khá đa dạng nhưng không quá khó,...
Cách giải bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối và Bài tập - Toán 10 chuyên đề
Giải bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối là một dạng toán mà các em dễ bị sai...
Cách giải bất phương trình tích và bài tập vận dụng - Toán 10 chuyên đề
Giải bất phương trình tích là một trong những dạng toán không khó, đây cũng được xem dạng...
Cách giải Bất phương trình chứa ẩn ở mẫu và Bài tập vận dụng - Toán 10 chuyên đề
Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức cũng dạng toán mà các em dễ bị sai sót khi quên...