Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Giải bài 6 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Một xưởng sản xuất có hai máy đặc chủng A, B sản xuất hai loại sản phẩm X, Y. Để sản...
Giải bài 5 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Một nông trại thu hoạch được 180 kg cà chua và 15 kg hành tây. Chủ nông trại muốn làm các hũ...
Giải bài 4 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Một công ty cần mua các tủ đựng hồ sơ. Có hai loại tủ: Tủ loại A chiếm 3 m2 sàn, loại này...
Giải bài 3 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Một công ty dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Các sản phẩm này được chế tạo...
Giải bài 2 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy...
Giải bài 1 trang 39 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Biểu diễn miền nghiệm của mỗi bất phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy...
Giải bài 5 trang 38 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Trong một tuần, bạn Mạnh có thể thu xếp được tối đa 12 giờ để tập thể dục giảm cân...
Giải bài 2 trang 38 Toán 10 Chân trời sáng tạo (SGK Tập 1)
Một nhà máy sản xuất hai loại thuốc trừ sâu nông nghiệp là A và B. Cứ sản xuất mỗi thùng...
Giải bài 10 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Lớp 10C có 45 học sinh, trong đó có 18 học sinh tham gia cuộc thi thiết kế đồ họa trên máy...
Giải bài 9 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho A = {x ∈ ℝ|1 – 2x ≤ 0}, B = {x ∈ ℝ |x – 2 < 0}. Tìm A∩B, A∪B.
Giải bài 8 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Cho A = {x ∈ ℝ |x2 – 5x – 6 = 0}, B = {x ∈ ℝ |x2 = 1}...
Giải bài 7 trang 27 Toán 10 tập 1 SGK Chân trời sáng tạo
Hãy viết tất cả các tập con của tập hợp A = {a; b; c}...