Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Cách viết Cấu hình Electron (e) nguyên tử và bài tập vận dụng - hóa 10 bài 5
Như các em đã biết, nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt proton, notron và electron (e). Trong...
Cấu tạo của Nguyên tử, kích thước và khối lượng của Electron hạt nhân - hoá 10 bài 1
Nguyên tử là một trong những hạt có thành phần cấu tạo phức tạo, gồm hạt nhân và lớp vỏ...
Điện tích hạt nhân, số khối, nguyên tử khối trung bình của nguyên tố hoá học - hoá 10 bài 2
Các em đã biết về cấu tạo của nguyên tử qua bài học trước, trong bài này chúng ta sẽ tìm...
Bài tập về Axit Sunfuric H2SO4 (loãng, đặc nóng) có lời giải và đáp án - hóa lớp 10
Axit sunfuric H2SO4 cùng với một số axit khác như axit nitrric HNO3 axit Clohidric HCl là những axit có...
Tính chất hoá học của axit Clohidric HCl, Hiđro clorua và muối Clorua - hoá 10 bài 23
Axit Clo hidric HCl là chất lỏng không màu, dễ bay hơi trong khi đó Hiđro clorua (HCl) là chất khí,...