Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn - Toán lớp 10
Để giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn bậc 2, ta thường bình phương hai vế để đưa...
Liên kết cộng hóa trị là gì, Liên kết cộng hóa trị có cực và không cực - hóa 10 bài 13
Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp...
Cách xét tính chẵn lẻ của hàm số, hàm có trị tuyệt đối và bài tập - Toán 10
Để xác định tính chẵn lẻ của hàm số trước tiên chúng ta cần hiểu thế nào là hàm số...
Bài tập cân bằng phương trình Phản ứng Oxi hóa Khử - Hóa lớp 10
Như các em đã biết trong phản ứng Oxi hóa Khử, chất khử là chất nhường (cho) electron và chất...
Phản ứng oxi hoá khử, cách lập phương trình hoá học và bài tập - hoá 10 bài 17
Phản ứng oxi hoá - khử là một trong những quá trình quan trọng nhất của thiên nhiên. Sự hô...