Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Cân bằng của vật có trục quay cố định, Quy tắc Momen lực, Công thức và Bài tập - Vật lý 10 bài 18
Như Ác-si-mét từng nói:"Cho tôi một điểm tựa - Tôi sẽ nhấc bổng trái đất" đây chỉ là...
Điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của 2 lực, 3 lực, cách xác định trọng tâm và bài tập - Vật lý 10 bài 17
Việc xét sự cân bằng của vật rắn khi chịu tác dụng của nhiều lực (2 lực, 3 lực) mạng...
Các dạng bài tập chuyển động Ném ngang, Ném xiên từ độ cao h có lời giải - Vật lý 10 bài 15
Chuyển động như ném ngang (hay ném xiên) là những chuyển động thường gặp trong đời sống và...
Lực Hướng tâm là gì? Công thức tính Lực hướng tâm và Bài tập - Vật lý 10 bài 14
Thực tế Lực hướng tâm được ứng dụng và giải thích nhiều hiện tượng vật lý trong thực...
Lực ma sát công thức cách tính, lực ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ và bài tập - Vật lý 10 bài 13
Nói đến lực mà sát thường ta nghĩ đến lực cản trở chuyển động, nếu chỉ có lực ma sát...