Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Tính chất hóa học của Flo (F) Brom (Br) iot, bài tập về Flo Brom Iot - hóa 10 bài 25
Flo, brom và iot cũng là các halogen có tính oxi hóa mạnh và thực tế cho thấy chúng dễ dàng liên...
Tính chất hoá học của Lưu huỳnh (S), bài tập về lưu huỳnh - hoá 10 bài 30
Lưu huỳnh S cũng tương tự như Oxi cũng là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa mạnh, tuy nhiên tính...
Hidro sunfua (H2S), Lưu huỳnh dioxit (SO2), Lưu huỳnh trioxit (SO3) tính chất hoá học và bài tập - hoá 10 bài 32
Lưu huỳnh S cùng với những hợp chất của lưu huỳnh với hidro và Oxi như Hidro sunfua (H2S), Lưu...
Luyện tập tính chất hóa học của nhóm halogen, hợp chất halogen và bài tập - hóa 10 bài 26
Nhóm halogen gồm các nguyên tố flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I) và atatin (At). Atatin không gặp trong...
Các dạng toán về phương trình đường thẳng trong mặt phẳng, bài tập vận dụng - Toán lớp 10
Trong chương trình toán lớp 10, nội dung về phương trình đường thắng trong mặt phẳng cũng có...