Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Các công thức lượng giác lớp 10 cần nhớ - Toán 10
Ở lớp 9 các em đã được biết tới các công thức lượng giác về hệ thức lượng trong tam...
Cách xét tính chẵn lẻ của hàm số, hàm có trị tuyệt đối và bài tập - Toán 10
Để xác định tính chẵn lẻ của hàm số trước tiên chúng ta cần hiểu thế nào là hàm số...
Các dạng toán về Hàm số bậc nhất, Hàm số bậc hai và bài tập vận dụng - Toán lớp 10
Hàm số bậc nhất và Hàm số bậc hai trong chương trinh toán 10 cũng có một số dạng toán mà các...
Viết Phương trình các cạnh, đường cao, trung trực, trung tuyến, phân giác của Tam Giác ABC  - Toán lớp 10 chuyên đề
Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC và đường cao, đường trung trực, đường trung...
Các công thức tính Diện tích Tam giác cần nhớ - Toán lớp 10
Để tính diện tích tam giác chúng ta có khá nhiều công thức để tính, tùy vào dữ liệu giả...
Các dạng toán giải phương trình, hệ phương trình và bài tập có lời giải - Toán lớp 10
Một số phương pháp giải phương trình và hệ phương trình là nội dung kiến thức mà các em đã...
Cách giải hệ phương trình đẳng cấp bậc 2, bậc 3 và Bài tập vận dụng - Toán lớp 10
Có rất nhiều dạng toán giải hệ phương trình, như hayhochoi đã giới thiệu với các bạn về...
Hệ phương trình đối xứng loại 2, Cách giải và Bài tập vận dụng - Toán lớp 10
Hệ phương trình đối xứng loại 2 theo ẩn x và y hiểu đơn giản là hệ phương trình mà khi ta...
Hệ phương trình đối xứng loại 1, Cách giải và Bài tập vận dụng - Toán lớp 10
Hệ phương trình đối xứng loại 1 theo ẩn x và y hiểu đơn giản là hệ phương trình mà khi ta...
Giải hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng định thức Cramer, Phương pháp định thức Cramer - Toán 10 chuyên đề
Ở lớp 9 các em đã biết cách giải phương trình bậc nhất 2 ẩn bằng phương pháp cộng đại...
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán hình 10
Nếu như các em đã hiểu và vận dụng nhuần nhuyễn cách tính khoảng cách giữa 2 điểm và...
Cách tính khoảng cách giữa 2 điểm, khoảng cách từ điểm tới đường thẳng - Toán hình 10
Công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm, hay công thức tính khoảng cách từ điểm tới đường...