Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Các dạng toán về Tập hợp và bài tập vận dụng - toán lớp 10
Tập hợp có thể hiểu là sự gom nhóm hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó, cùng có...
Các dạng bài tập toán về phương trình đường tròn - toán lớp 10
Các dạng bài tập toán về phương trình đường tròn là một trong những nội dung mà nhiều bạn...
Cấu tạo của Nguyên tử, kích thước và khối lượng của Electron hạt nhân - hoá 10 bài 1
Nguyên tử là một trong những hạt có thành phần cấu tạo phức tạo, gồm hạt nhân và lớp vỏ...
Điện tích hạt nhân, số khối, nguyên tử khối trung bình của nguyên tố hoá học - hoá 10 bài 2
Các em đã biết về cấu tạo của nguyên tử qua bài học trước, trong bài này chúng ta sẽ tìm...
Cấu tạo vỏ nguyên tử, phân lớp Electron và bài tập - hóa 10 bài 4
Các electron trong nguyên tử chuyển động rất nhanh với tốc độ hàng nghìn km/s trong khu vực xung...