Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Các công thức lượng giác lớp 10 cần nhớ - Toán 10
Ở lớp 9 các em đã được biết tới các công thức lượng giác về hệ thức lượng trong tam...
Thuyết động học phân tử chất khí, Cấu tạo chất, Khí lý tưởng là gì - Vật lý 10 bài 28
Nước đá, nước và hơi nước đều được cấu tạo từ cùng một loại phân tử nước, nhưng...
Bài tập luyện tập Oxi (O) Lưu huỳnh (S) - Hóa 10 bài 34
Oxi (O) và Lưu huỳnh (S) là những nguyên tố phi kim quan trọng mà chúng ta đã được tìm hiểu về...
Bài tập về xét dấu của Tam thức bậc 2, Bất phương trình bậc 2 và lời giải - Toán lớp 10
Các bài tập về xét dấu tam thức bậc 2 và bất phương trình bậc 2 có khá nhiều công thức và...
Tính chất hoá học của axit Clohidric HCl, Hiđro clorua và muối Clorua - hoá 10 bài 23
Axit Clo hidric HCl là chất lỏng không màu, dễ bay hơi trong khi đó Hiđro clorua (HCl) là chất khí,...