Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Các định luật Niu-tơn (Newton), công thức và ý nghĩa của định luật Niu-tơn - Vật lý 10 bài 10
Ba định luật Niu-tơn (Newton) đóng vai trò quan trọng không chỉ có ý nghĩa giải thích được các...
Cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng song song - Toán hình 10
Nếu như các em đã hiểu và vận dụng nhuần nhuyễn cách tính khoảng cách giữa 2 điểm và...
Bài tập luyện tập Cấu tạo Vỏ nguyên tử - Hóa lớp 10
Ở nội dung các bài trước các em biết các electron chuyển động rất nhanh trong khu vực xung quanh...
Bài tập về Ba định luật Niu-tơn có lời giải - Vật lý 10 chuyên đề
Ở nội dung trước các em đã học về 3 định luật Niu-ton (Newton) và biết được ý nghĩa và...
Các dạng toán về Tập hợp và bài tập vận dụng - toán lớp 10
Tập hợp có thể hiểu là sự gom nhóm hữu hạn hay vô hạn các đối tượng nào đó, cùng có...