Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Các công thức lượng giác lớp 10 cần nhớ - Toán 10
Ở lớp 9 các em đã được biết tới các công thức lượng giác về hệ thức lượng trong tam...
Viết Phương trình các cạnh, đường cao, trung trực, trung tuyến, phân giác của Tam Giác ABC  - Toán lớp 10 chuyên đề
Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC và đường cao, đường trung trực, đường trung...
Các công thức Thống kê lớp 10 cần nhớ - Toán 10
Thống kê được sử dụng nhiều trong thực tế, ngay từ khi còn nhỏ các em đã đếm có bao nhiêu...
Bài tập luyên tập Phản ứng Oxi hóa khử - Hóa 10 bài 19
Phản ứng oxi hóa khử là một trong những phản ứng quan trọng trong hóa học vô cơ, vì vậy...
Các dạng bài tập toán lượng giác và phương pháp giải - Toán lớp 10
Ở nội dung lượng giác lớp 10, các em sẽ có thêm nhiều công thức giữa cung và góc lượng...