Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Chuyển động tính tiến, Momen quán tính và Đặc điểm của vật rắn quay quanh trục cố định - Vật lý 10 bài 21
Chuyển động tịnh tiến và chuyển động quay quanh một trục cố định là hai chuyển động đơn...
Các dạng cân bằng, cân bằng bền, không bền, cân bằng của vật có mặt chân đế - Vật lý 10 bài 20
Sự cân bằng của một vật giải thích cho nhiều hiện tượng trong thực tế như: Tại sao ô tô...
Quy tắc hợp lực song song cùng chiều, Công thức tính và Bài tập - Vật lý 10 bài 19
Như các em đã biết, muốn tìm hợp lực của hai lực đồng quy ta vận dụng quy tắc hình bình...
Điều kiện cân bằng của vật chịu tác dụng của 2 lực, 3 lực, cách xác định trọng tâm và bài tập - Vật lý 10 bài 17
Việc xét sự cân bằng của vật rắn khi chịu tác dụng của nhiều lực (2 lực, 3 lực) mạng...
Các dạng bài tập chuyển động Ném ngang, Ném xiên từ độ cao h có lời giải - Vật lý 10 bài 15
Chuyển động như ném ngang (hay ném xiên) là những chuyển động thường gặp trong đời sống và...