Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Định luật tuần hoàn Men-đê-lê-ép, Độ âm điện, Sự biến đổi tính chất trong 1 Chu kỳ, 1 Nhóm - Hóa 10 bài 9
Theo chiều tăng điện tích hạt nhân của nguyên tử các nguyên tố, tính kim loại và phi kim của...
Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình Electron nguyên tử, cấu hình electron của các nguyên tố nhóm a - Hóa 10 bài 8
Trong bài trước các em đã biết về cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học,...
Cân bằng hóa học, Sự chuyển dịch cân bằng hóa học, Nguyên lý Lơ Satơliê (Le Chatelier) - Hóa 10 bài 38
Ở bài học trước các em đã biết nhiệt độ, nồng độ, áp suất và chất xúc tác, là một...
Tốc độ phản ứng hóa học, Sự ảnh hưởng của Nhiệt độ, Nồng độ, Chất xúc tác và Áp suất - Hóa 10 bài 36
Tốc độ phản ứng hóa học có thể xảy ra nhanh hoặc chậm điều này phụ thuộc vào nhiều...
Hợp chất có Oxi của Clo và Bài tập vận dụng - Hóa 10 bài 24
Oxi và Clo là là 2 nguyên tố có trong nước Gia-ven, đây là chất quen thuộc được dùng tẩy màu...