Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Quá trình đẳng nhiệt, Định luật Bôi-Lơ Ma-ri-ốt (Boyle Mariotte) Công thức tính và Bài tập - Vật lý 10 bài 29
Bằng thí nghiệm chúng ta đã biết khi thể tích của một lượng khí giảm thì áp suất tăng, tuy...
Cơ năng là gì? Định luật bảo toàn Cơ năng Công thức tính và Bài tập vận dụng - Vật lý 10 bài 27
Trong quá trình chuyển động của một vật chịu tác dụng của trọng lực hay lực đàn hồi,...
Thế năng là gì? Công thức tính thế năng đàn hồi, thế năng trọng trường và Bài tập - Vật lý 10 bài 26
Thế năng là một dạng năng lượng khác tồn tại khi vật đang ở một độ cao nào đó như: Vật...
Động năng là gì? Công thức tính Động năng và Bài tập vận dụng - Vật lý 10 bài 25
Có lẽ các em đã từng nghe qua thông tin trên các phương tiện truyền thông về lũ quét hay sóng...
Công và Công Suất, Công thức tính và Bài tập vận dụng - Vật lý 10 bài 24
Ở chương trình lớp 8 các em đã biết: Một lực sinh công khi nó tác dụng lên một vật và làm...