Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Giải bài 4 trang 112 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo
Trò chơi đệm nhún là một trò chơi vui vẻ dành cho các bạn nhỏ (Hình 17P.4). Hai bạn nhỏ có...
Giải bài 1 trang 119 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo
Hãy tính độ lớn động lượng của một số hệ sau...
Giải bài 2 trang 119 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo
Một quả bóng tennis khối lượng 60 g chuyển động với tốc độ 28 m/s đến đập vào một bức...
Giải bài 3 trang 119 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo
Một viên đạn nặng 6 g được bắn ra khỏi nòng của một khẩu súng trường 4 kg với tốc độ...
Giải bài 1 trang 125 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo
Trong không trung, một con chim đại bàng nặng 1,8 kg bay đến bắt một con chim bồ câu nặng 0,65 kg...
Giải bài 2 trang 125 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo
Một võ sĩ Karate có thể dùng tay để chặt gãy một tấm gỗ như Hình 19P.2. Hãy xác định lực...
Giải bài 1 trang 130 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo
Em hãy điền vào chỗ trống ở bảng dưới đây:...
Giải bài 2 trang 130 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo
Tìm chiều dài của một cung tròn của đường tròn có bán kính 1,2 m, được chắn bởi góc 200o.
Giải bài 3 trang 130 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo
Trong hệ thống GPS (hệ thống định vị toàn cầu), mỗi vệ tinh nhân tạo quay xung quanh Trái...
Giải bài 1 trang 134 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo
Một đầu của dây nhẹ dài 0,80 m được buộc một vật có khối lượng 3,00 kg. Vật chuyển...
Giải bài 2 trang 134 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo
Mô hình đơn giản của nguyên tử hydrogen giả sử rằng electron chuyển động tròn đều quanh hạt...
Giải bài 3 trang 134 SGK Vật lí 10 Chân trời sáng tạo
Một vật nặng có kích thước nhỏ, có khối lượng 0,50 kg, được buộc vào đầu một dây có...