Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Mệnh đề là gì, khái niệm mệnh đề phủ định, mệnh đề tương đương, mệnh đề chứa biến? Toán 10 chân trời tập 1 chương 1 bài 1
Lý thuyết Bài 1: Mệnh Đề chương 1 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo Tập 1. Nội dung về Khái...
Số khối là gì? Số khối ký hiệu là gì? Công thức tính số khối? Hỏi đáp môn Hóa
Số khối là số hạt hay còn gọi là số nucleon. Số khối xấp xỉ bằng khối lượng của nguyên...
Giải bài 8 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Giải các phương trình sau:...
Giải bài 7 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Giải các bất phương trình sau:...
Giải bài 6 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Lập bảng xét dấu của mỗi tam thức bậc hai sau:...
Giải bài 5 trang 61 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Vẽ đồ thị của mỗi hàm số sau:...
Giải bài 3.19 trang 45 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.19 trang 45 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.18 trang 45 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.18 trang 45 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.17 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.17 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.16 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.16 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.15 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.15 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.14 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.14 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.13 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.13 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 3.12 trang 44 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài 3.12 trang 44 Toán 10 Tập 1 Kết nối tri thức nội dung SGK chi tiết dễ...
Giải bài 1 trang 54 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc hai một ẩn...
Giải bài 7 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Một người đi dọc bờ biển từ vị trí A đến vị trí B và quan sát một ngọn hải đăng...
Giải bài 6 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Để tính khoảng cách giữa hai địa điểm A và B mà không thể đi trực tiếp từ A đến B ...
Giải bài 5 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Tính độ dài cạnh AB trong mỗi trường hợp sau:...
Giải bài 4 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có AB = 12, AC = 15, BC = 20. Tính:..
Giải bài 3 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có AB = 100, ... Tính:
Giải bài 2 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có AB = 5, BC = 7... Tính:
Giải bài 1 trang 77 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có BC = 12, CA = 15, ... Tính:
Giải bài 8 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Bạn A đứng ở đỉnh của tòa nhà và quan sát chiếc diều...
Giải bài 7 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến A và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau...
Giải bài 6 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Để đo khoảng cách từ vị trí A đến vị trí B ở hai bên bờ một cái ao...
Giải bài 5 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC. Chứng minh:...
Giải bài 4 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Tính giá trị đúng của các biểu thức sau (không dùng máy tính cầm tay):...
Giải bài 3 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
 Cho tam giác ABC có AB = 6, AC = 7, BC = 8. Tính ...
Giải bài 2 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC... Tính độ dài cạnh AB...
Giải bài 1 trang 71 Toán 10 Tập 1 SGK Cánh Diều
Cho tam giác ABC có AB = 3,5; AC = 7,5; ... Tính độ dài cạnh BC 
Giải bài 3.11 trang 43 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Để tránh núi, đường giao thông hiện tại phải đi vòng như mô hình...
Giải bài 3.10 trang 43 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Từ bãi biển Vũng Chùa, Quảng Bình ta có thể ngắm được Đảo yến...
Giải bài 3.9 trang 43 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Trên nóc một tòa nhà có một cột ăng – ten cao 5m, Từ một vị trí quan sát A cao 7m...
Giải bài 3.8 trang 42 Toán 10 Tập 1 SGK Kết nối tri thức
Một tàu đánh cá xuất phát từ cảng A, đi theo hướng S70°E với vận tốc 70 km/h...