Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Bài tập về Lưu huỳnh (S), Lưu huỳnh dioxit SO2 và Hidro sunfua H2S - hoá lớp 10
Lưu huỳnh (S) cũng là một nguyên tố quan trọng trong nhiều hợp chất của nó tương tự như Oxi...
Hidro sunfua (H2S), Lưu huỳnh dioxit (SO2), Lưu huỳnh trioxit (SO3) tính chất hoá học và bài tập - hoá 10 bài 32
Lưu huỳnh S cùng với những hợp chất của lưu huỳnh với hidro và Oxi như Hidro sunfua (H2S), Lưu...
Tính chất hóa học của Oxi (O), Ozon và bài tập về Oxi  - hóa 10 bài 29
Oxi O2 là nguyên tố thuộc phân nhóm VIA trong bảng hệ thống tuần hoàn, các nguyên tố trong nhóm...
Bài tập về Oxi (O2), Ozon (O3) cơ bản, nâng cao có đáp án và lời giải - hoá lớp 10
Như đã biết bài tập về oxi O2 và ozon O3 cũng rất hay xuất hiện trong nội dung đề thi THPT...
Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ, ví dụ và bài tập - hóa 10 bài 18
Phương trình hóa học hay còn gọi là phương trình phản ứng trong hóa học là nội dung kiến...