Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 10

Bài tập về Dấu của nhị thức bậc nhất, Bất phương trình bậc nhất - Toán lớp 10
Đối với nhiều bạn học sinh, việc giải các bài tập vận dụng dấu của nhị thức bậc nhất...
Quá trình đẳng tích, Định luật Sác-lơ Công thức tính và Bài tập vận dụng - Vật lý 10 bài 30
Trong bài học trước các em đã khảo sát mối quan hệ định lượng giữa thể tích và áp suất...
Quá trình đẳng áp, Phương trình trạng thái của khí lí tưởng và Bài tập - Vật lý 10 bài 31
Khi nhúng 1 quả bóng bàn bị bẹp vào nước nón thì quả bóng phồng lên, trong quá trình này, cả...
Quá trình đẳng nhiệt, Định luật Bôi-Lơ Ma-ri-ốt (Boyle Mariotte) Công thức tính và Bài tập - Vật lý 10 bài 29
Bằng thí nghiệm chúng ta đã biết khi thể tích của một lượng khí giảm thì áp suất tăng, tuy...
Cơ năng là gì? Định luật bảo toàn Cơ năng Công thức tính và Bài tập vận dụng - Vật lý 10 bài 27
Trong quá trình chuyển động của một vật chịu tác dụng của trọng lực hay lực đàn hồi,...