Hotline 0939 629 809

Ôn tập toán 10 - hàm số bậc 1, bậc 2 và bài tập áp dụng (tt)

16:55:4714/08/2018

Bài này tiếp tục ôn tập về kiến thức hàm số bậc nhất, bậc 2 và một số bài tập áp dụng

Bài này tiếp tục ôn tập về kiến thức hàm số bậc nhất, bậc 2 và một số bài tập áp dụng

Một số kiến thức cần nhớ

ôn tập toán 10 hàm số bậc 2

ôn tập toán 10 hàm số bậc 2

 

ôn tập toán 10 hàm số bậc 2

Bài tập áp dụng

 bài tập áp dụng 1

Hướng dẫn giải:

bài tập áp dụng 1

bài tập áp dụng 1

bài tập áp dụng 1

bài tập áp dụng 1

bài tập áp dụng hàm số  bậc 2

bài tập áp dụng hàm số  bậc 2

bài tập áp dụng hàm số  bậc 2

 

Đánh giá & nhận xét

captcha
Tin liên quan