Hotline 0939 629 809

Trung Học PT lớp 11

Các dạng toán về đạo hàm của hàm số, cách tính và bài tập áp dụng - Toán lớp 11
Đạo hàm là một trong những nội dung kiến thức quan trọng và thường xuất hiện trong các đề...
Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp và bài tập áp dụng - Toán 11
Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp là một trong những nội dung khá quan trọng mà các em cần hiểu...
Nhị thức Niu Tơn (Newton) và bài tập áp dụng - Toán 11
Trong chuyên đề tổ hợp xác suất thì nhị thức Niu tơn (Newton) là một phần khá hay thường có...
Tính chất hoá học của axit Nitric HNO3, ví dụ và bài tập - hoá lớp 11
Axit Nitric HNO3 là là một trong những axit rất quen thuộc mà các em học trong chương trình THCS và...
Tính chất hoá học của Axit Photphoric H3PO4, ví dụ và bài tập - hoá lớp 11
Axit photphoric là một axit có độ mạnh trung bình, đây cũng là một trong những axit khá phổ...
Tính chất hoá học của Cacbon (C), bài tập về cacbon - hoá 11 bài 15
Cacbon (C) ở dạng hợp chất có trong các khoáng vật như canxit (đá vôi, đá hoa, đá phấn đều...
Tính chất hoá học của cacbon oxit (CO), cacbon dioxit (CO2) muối cabonnat và bài tập - hoá 11 bài 16
Các bon oxit (CO), các bon dioxit (CO2) muối các bon nát là các hợp chất quan trọng của các bon mà...
Tính chất hoá học của Silic dioxit, axit Silixic, muối Silicat và bài tập về Silic - hoá 11 bài 17
Silic (Si) cùng với các hợp chất của Silic như Silic dioxit, axit Silixic, muối Silicat có tính chất...
Bài tập ôn tập Cacbon, Silic và hợp chất của Cacbon, Silic - hóa 11 bài 19
Tính chất hóa học của Cacbon-C, Silic-Si và các hợp chất của Silic, Cacbon đã được chúng ta đã...
Tính chất hóa học và công thức cấu tạo của Phenol C6h5OH - hóa 11 bài 41
Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C...
Tính chất hóa học và công thức cấu tạo của Ancol - hóa 11 bài 40
Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm -OH liên kết với nguyên tử C...
Tính chất hóa học của Andehit - Xeton, công thức cấu tạo và bài tập - hóa 11 bài 44
Andehit và Xeton đều là những hợp chất hữu cơ mà trong phân tử có chứa nhóm chức, đối với...